Registar izvora prostornih podataka NIPP-a jQuery UI Datepicker - Default functionality
Prijava
Korisnik: Public

Registar izvora prostornih podataka NIPP-a

ID:

http://registri.nipp.hr/

Naziv:Registar izvora prostornih podataka NIPP-a

Sažetak sadržaja:

Pregled osnovnih podataka o izvorima prostornih podataka NIPP-a

Ukupan br. važećih izvora:

257

 

 

ili


Izvori prostornih podataka

Jedinstvena oznaka izvora Naziv Status
0001 Digitalni katastarski plan PDFPrintSubjekti Važeće
0002 Digitalni model reljefa PDFPrintSubjekti Važeće
0003 Digitalni ortofoto u mjerilu 1:5000_2011. godina PDFPrintSubjekti Važeće
0004 Digitalni ortofoto u mjerilu 1:5000_2011. godina - WMS PDFPrintSubjekti Važeće
0005 Hrvatska osnovna karta u mjerilu 1:5000 PDFPrintSubjekti Važeće
0006 Hrvatska osnovna karta u mjerilu 1:5000 - WMS PDFPrintSubjekti Važeće
0007 Registar geografskih imena PDFPrintSubjekti Važeće
0008 Registar prostornih jedinica PDFPrintSubjekti Važeće
0009 Temeljna topografska baza PDFPrintSubjekti Važeće
0010 Topografska karta u mjerilu 1:25000 PDFPrintSubjekti Važeće
0011 Topografska karta u mjerilu 1:25000 - WMS PDFPrintSubjekti Važeće
0012 Prostorni planovi PDFPrintSubjekti Važeće
0013 Registar obnovljivih izvora energije i kogeneracije te povlaštenih proizvođača PDFPrintSubjekti Važeće
0014 Joint Operations Graphic - Air PDFPrintSubjekti Važeće
0015 Karta Republike Hrvatske 1:500000 (RH500) PDFPrintSubjekti Važeće
0016 Karta Republike Hrvatske 1:1000000 (RH1000) PDFPrintSubjekti Važeće
0017 Auto-karta Republike Hrvatske 1:1000000 (AK1000) PDFPrintSubjekti Važeće
0018 ADRIA GIS baza podataka PDFPrintSubjekti Važeće
0019 Automatska identifikacija brodova u pomorskom prometu PDFPrintSubjekti Važeće
0020 Upisnik koncesija na pomorskom dobru za koncesije koje daje Vlada RH PDFPrintSubjekti Važeće
0021 Evidencija granica pomorskog dobra PDFPrintSubjekti Važeće
0022 Sektorska klasifikacija institucionalnih jedinica PDFPrintSubjekti Važeće
0023 Podaci o poslovnim subjektima (NKD 2007.) PDFPrintSubjekti Važeće
0024 Statistika robne razmjene s inozemstvom Republike Hrvatske PDFPrintSubjekti Važeće
0025 Strukturne poslovne statistike PDFPrintSubjekti Važeće
0026 Ekonomski računi u poljoprivredi PDFPrintSubjekti Važeće
0027 Biljna proizvodnja PDFPrintSubjekti Važeće
0028 Popis stanovništva, kućanstava i stanova 2011. PDFPrintSubjekti Važeće
0029 Naselja i stanovništvo Republike Hrvatske 1857. - 2001. PDFPrintSubjekti Važeće
0030 Karta staništa Republike Hrvatske 2004 - WMS PDFPrintSubjekti Važeće
0031 Ekološka mreža NATURA 2000 Republike Hrvatske - WMS PDFPrintSubjekti Važeće
0032 Zaštićena područja Republike Hrvatske - WMS PDFPrintSubjekti Važeće
0033 Područja rasprostranjenosti vrsta u RH PDFPrintSubjekti Važeće
0034 Kvaliteta zraka u Republici Hrvatskoj PDFPrintSubjekti Važeće
0035 Pokrov i namjena korištenja zemljišta CORINE Land Cover (CLC) PDFPrintSubjekti Važeće
0036 Registar onečišćavanja okoliša PDFPrintSubjekti Važeće
0037 Eksploatacijska i istražna polja mineralnih sirovina u Republici Hrvatskoj PDFPrintSubjekti Važeće
0038 Registar postrojenja u kojima je utvrđena prisutnost opasnih tvari PDFPrintSubjekti Važeće
0039 Očevidnik prijavljenih velikih nesreća PDFPrintSubjekti Važeće
0040 GIS preglednik Gospodarenje otpadom PDFPrintSubjekti Važeće
0041 Kakvoća prijelaznih, priobalnih i morskih voda, ribarstvo i marikultura - GIS preglednik PDFPrintSubjekti Važeće
0042 Kakvoća mora za kupanje – GIS preglednik PDFPrintSubjekti Važeće
0043 Kakvoća mora za kupanje u RH PDFPrintSubjekti Važeće
0044 ARKOD PDFPrintSubjekti Važeće
0045 Geografski sustav popisa odašiljača PDFPrintSubjekti Važeće
0046 Geološka karta R. Hrvatske M 1:300000 PDFPrintSubjekti Važeće
0047 Osnovna geološka karta R. Hrvatske M 1:100000 PDFPrintSubjekti Važeće
0048 Osnovna geološka karta R. Hrvatske M 1:50000 PDFPrintSubjekti Važeće
0049 Hidrogeološka karta R. Hrvatske M 1:300000 PDFPrintSubjekti Važeće
0050 Osnovna hidrogeološka karta R. Hrvatske M 1:100000 PDFPrintSubjekti Važeće
0051 Inženjerskogeološka karta R. Hrvatske M 1:300000 PDFPrintSubjekti Važeće
0052 Osnovna inženjerskogeološka karta R. Hrvatske M 1:100000 PDFPrintSubjekti Važeće
0053 Katastar mineralnih sirovina R. Hrvatske M 1:200000 PDFPrintSubjekti Važeće
0054 Karta potencijalnost mineralnih sirovina R. Hrvatske M 1:100000 i M 1:200000 PDFPrintSubjekti Važeće
0055 Geokemijska karta tala PDFPrintSubjekti Važeće
0056 Geokemijska karta sljevova R. Hrvatske PDFPrintSubjekti Važeće
0057 Geokemijska karta urbanih područja R. Hrvatske PDFPrintSubjekti Važeće
0058 Geološka karta Jadranskog podmorja R. Hrvatske PDFPrintSubjekti Važeće
0059 Elektronička navigacijska pomorska karta (ENC) PDFPrintSubjekti Važeće
0060 Digitalna pomorska karta PDFPrintSubjekti Važeće
0061 Digitalni hidrografski izvornik PDFPrintSubjekti Važeće
0062 Digitalni navigacijski priručnik PDFPrintSubjekti Važeće
0063 Obala i morske granice PDFPrintSubjekti Važeće
0064 Morske mijene i morske struje PDFPrintSubjekti Važeće
0065 Geologija podmorja PDFPrintSubjekti Važeće
0066 Digitalni ortofoto Grada Zagreba PDFPrintSubjekti Važeće
0067 Topografska osnova Grada Zagreba PDFPrintSubjekti Važeće
0068 Postojeća i planirana namjena površina Grada Zagreba PDFPrintSubjekti Važeće
0069 Popis stanovništva, kućanstava i stanova - georeferencirani podaci PDFPrintSubjekti Važeće
0070 Digitalna ortofoto podloga 2012 - WMS PDFPrintSubjekti Važeće
0071 Digitalni model reljefa - WMS PDFPrintSubjekti Važeće
0072 Digitalni model površine - WMS PDFPrintSubjekti Važeće
0073 Katastar vodova PDFPrintSubjekti Važeće
0074 Katastar zelenila PDFPrintSubjekti Važeće
0075 Digitalni ortofoto u mjerilu 1:2000 PDFPrintSubjekti Važeće
0076 Adrese PDFPrintSubjekti Važeće
0077 Digitalni katastar vodova Grada Koprivnice PDFPrintSubjekti Važeće
0078 Popis i pregled nerazvrstanih cesta na području Grada Novske PDFPrintSubjekti Važeće
0079 Adrese Grada Rijeke PDFPrintSubjekti Važeće
0080 Katastar vodova Grada Splita PDFPrintSubjekti Važeće
0081 Evidencija naselja, ulica i kućnih brojeva Grada Splita PDFPrintSubjekti Važeće
0082 Izvješće o kakvoći zraka od 2007.g. do 2011.g. Grada Splita PDFPrintSubjekti Važeće
0083 Strateška karta buke Grada Splita PDFPrintSubjekti Važeće
0084 Evidencija ulica i trgova Grada Umaga PDFPrintSubjekti Važeće
0085 Evidencija nerazvrstanih cesta Grada Umaga PDFPrintSubjekti Važeće
0086 Mreže meteoroloških i fenoloških mjerenja PDFPrintSubjekti Važeće
0087 Mreža hidroloških postaja PDFPrintSubjekti Važeće
0088 Državna mreža za trajno praćenje kvalitete zraka PDFPrintSubjekti Važeće
0089 Podaci mreže meteoroloških radara PDFPrintSubjekti Važeće
0090 Digitalne klimatološke karte PDFPrintSubjekti Važeće
0091 Karte analiza i prognoza vremenskih stanja i pojava PDFPrintSubjekti Važeće
0092 Karte vremenskih upozorenja PDFPrintSubjekti Važeće
0093 Registar kulturnih dobara RH PDFPrintSubjekti Važeće
0094 Odsjek - osnovna podjela državnih šuma PDFPrintSubjekti Važeće
0095 Popis i pregled vodovoda i kanalizacije na području Grada Novske PDFPrintSubjekti Važeće
0096 Baza podataka javnih cesta RH PDFPrintSubjekti Važeće
0097 Prostorni informacijski sustav infrastrukturnog pojasa HŽ Infrastrukture d.o.o. PDFPrintSubjekti Važeće
0098 Registar geografskih imena - WMS PDFPrintSubjekti Važeće
0099 Registar geografskih imena - WFS PDFPrintSubjekti Važeće
0100 Registar geografskih imena - WFS INSPIRE PDFPrintSubjekti Važeće
0101 Zaštićena područja Republike Hrvatske - WFS PDFPrintSubjekti Važeće
0102 Ekološka mreže NATURA 2000 Republike Hrvatske - WFS PDFPrintSubjekti Važeće
0103 Karta staništa Republike Hrvatske 2004 - WFS PDFPrintSubjekti Važeće
0104 Zaštićena područja Republike Hrvatske PDFPrintSubjekti Važeće
0105 Ekološka mreža NATURA 2000 Republike Hrvatske PDFPrintSubjekti Važeće
0106 Karta staništa Republike Hrvatske 2004 PDFPrintSubjekti Važeće
0107 Pokrov i namjena korištenja zemljišta CORINE Land Cover (CLC) - WMS PDFPrintSubjekti Važeće
0108 Pokrov i namjena korištenja zemljišta CORINE Land Cover (CLC) - WFS PDFPrintSubjekti Važeće
0109 Eksploatacijska i istražna polja mineralnih sirovina u Republici Hrvatskoj - WMS PDFPrintSubjekti Važeće
0110 Eksploatacijska i istražna polja mineralnih sirovina u Republici Hrvatskoj - WFS PDFPrintSubjekti Važeće
0111 Registar postrojenja u kojima su prisutne opasne tvari - WMS PDFPrintSubjekti Važeće
0112 Registar postrojenja u kojima su prisutne opasne tvari - WFS PDFPrintSubjekti Važeće
0113 Očevidnik prijavljenih velikih nesreća - WMS PDFPrintSubjekti Važeće
0114 Očevidnik prijavljenih velikih nesreća - WFS PDFPrintSubjekti Važeće
0115 Kakvoća mora za kupanje u RH - WMS PDFPrintSubjekti Važeće
0116 Kakvoća mora za kupanje u RH - WFS PDFPrintSubjekti Važeće
0117 Područja s prirodnim ili ostalim posebnim ograničenjima PDFPrintSubjekti Važeće
0118 Zaštitni pojasevi oko vodotoka Republike Hrvatske PDFPrintSubjekti Važeće
0119 Obilježja krajobraza PDFPrintSubjekti Važeće
0120 Ekološki značajne površine (EZP) PDFPrintSubjekti Važeće
0121 Vinogorja PDFPrintSubjekti Važeće
0122 Travnjaci visoke prirodne vrijednosti i okolišno osjetljivi travnjaci PDFPrintSubjekti Važeće
0123 ARKOD - arhivski podaci PDFPrintSubjekti Važeće
0124 Minski sumnjiva područja (MSP) PDFPrintSubjekti Važeće
0125 Operator distribucijskog sustava električne energije Republike Hrvatske PDFPrintSubjekti Važeće
0126 Baza cestovnih podataka Hrvatskih autocesta PDFPrintSubjekti Važeće
0128 Digitalna karta visokonaponskih objekata i postrojenja HOPS-a (nazivnog napona 110, 220 i 400 kV) PDFPrintSubjekti Važeće
0129 Geografski informacijski sustav (GIS) JANAFa PDFPrintSubjekti Važeće
0130 Plinski transportni sustav Republike Hrvatske,međunarodni, magistralni i odvojni, spojni i priključni plinovodi, mjerno redukcijske stanice, ostali nadzemni objekti na plinovodima, optičko-komunikacijski sustav PDFPrintSubjekti Važeće
0131 Enroute chart ICAO - Lower Airspace; Rutna karta ICAO - Donji zračni prostor PDFPrintSubjekti Važeće
0132 Enroute chart ICAO - Upper Airspace; Rutna karta ICAO - Gornji zračni prostor PDFPrintSubjekti Važeće
0133 Strateške karte buke PDFPrintSubjekti Važeće
0134 Katastarski plan - Eksploatacijsko polje ugljikovodika „Okoli“ PDFPrintSubjekti Važeće
0135 Područni uredi zaštite i spašavanja PDFPrintSubjekti Važeće
0136 Sirene PDFPrintSubjekti Važeće
0137 Javne vatrogasne postrojbe (JVP) i državne intervencijske postrojbe (DIP) PDFPrintSubjekti Važeće
0138 Dobrovoljna vatrogasna društva (DVD) PDFPrintSubjekti Važeće
0139 Vatrogasci dislokacija PDFPrintSubjekti Važeće
0140 Dnevnik državnog centra PDFPrintSubjekti Važeće
0146 Procjena opasnosti od katastrofa u RH PDFPrintSubjekti Važeće
0147 Procjena ranjivosti od katastrofa u RH PDFPrintSubjekti Važeće
0148 Procjena otpornosti od požara JVP PDFPrintSubjekti Važeće
0149 Procjena rizika od katastrofa u RH PDFPrintSubjekti Važeće
0150 Upisnik ribolovnih područja i ribolovnih zona PDFPrintSubjekti Važeće
0151 NIPP Kataloška usluga PDFPrintSubjekti Važeće
0152 Topografska karta u mjerilu 1:100000 (TK100) PDFPrintSubjekti Važeće
0153 Topografska karta u mjerilu 1:200000 (TK200) PDFPrintSubjekti Važeće
0154 Vodna područja PDFPrintSubjekti Važeće
0155 Područja podslivova PDFPrintSubjekti Važeće
0156 Područja malih slivova i područja sektora PDFPrintSubjekti Važeće
0157 Branjena područja PDFPrintSubjekti Važeće
0158 Praćenje stanja voda (monitoring) PDFPrintSubjekti Važeće
0159 Osjetljiva područja PDFPrintSubjekti Važeće
0160 Ranjiva područja PDFPrintSubjekti Važeće
0161 Područja voda pogodnih za život slatkovodnih riba PDFPrintSubjekti Važeće
0162 Područja voda pogodnih za život i rast školjkaša PDFPrintSubjekti Važeće
0163 Uslužna područja PDFPrintSubjekti Važeće
0164 Katastar površinskih vodnih tijela PDFPrintSubjekti Važeće
0165 Katastar podzemnih vodnih tijela PDFPrintSubjekti Važeće
0166 Registar zaštićenih područja - područja posebne zaštite voda PDFPrintSubjekti Važeće
0167 Katastar vodnog dobra PDFPrintSubjekti Važeće
0168 Katastar vodnih građevina PDFPrintSubjekti Važeće
0169 Registar vodoopskrbnih područja PDFPrintSubjekti Važeće
0170 Registar korištenja voda PDFPrintSubjekti Važeće
0171 Registar aglomeracija PDFPrintSubjekti Važeće
0172 Katastar emisija u vode PDFPrintSubjekti Važeće
0173 Područja sa potencijalno značajnim rizicima od poplava PDFPrintSubjekti Važeće
0174 Karte opasnosti od poplava PDFPrintSubjekti Važeće
0175 Karte rizika od poplava PDFPrintSubjekti Važeće
0176 Popis (mreža) poštanskih ureda PDFPrintSubjekti Važeće
0177 Digitalni ortofoto u mjerilu 1:5000_poplave 2014. godina PDFPrintSubjekti Važeće
0178 Digitalni ortofoto u mjerilu 1:5000_2014/16. godina PDFPrintSubjekti Važeće
0179 Topografska karta u mjerilu 1:25000 - HTRS96/TM PDFPrintSubjekti Važeće
0180 Podjele na listove PDFPrintSubjekti Važeće
0181 Zaštićeni obalni pojas PDFPrintSubjekti Važeće
0182 Demografska statistika PDFPrintSubjekti Važeće
0183 Prostorno planska dokumentacija PDFPrintSubjekti Važeće
0184 Katastar zelenila - WMS PDFPrintSubjekti Važeće
0185 WMS - prostorni planovi državne razine PDFPrintSubjekti Važeće
0186 WMS - prostorni planovi - Bjelovarsko-bilogorska županija PDFPrintSubjekti Važeće
0187 WMS - prostorni planovi - Dubrovačko-neretvanska županija PDFPrintSubjekti Važeće
0188 WMS - prostorni planovi - Grad Zagreb PDFPrintSubjekti Važeće
0189 WMS - prostorni planovi - Istarska županija PDFPrintSubjekti Važeće
0190 WMS - prostorni planovi - Karlovačka županija PDFPrintSubjekti Važeće
0191 WMS - prostorni planovi - Koprivničko-križevačka županija PDFPrintSubjekti Važeće
0192 WMS - prostorni planovi - Krapinsko-zagorska županija PDFPrintSubjekti Važeće
0193 WMS - prostorni planovi - Ličko-senjska županija PDFPrintSubjekti Važeće
0194 WMS - prostorni planovi - Međimurska županija PDFPrintSubjekti Važeće
0195 WMS - prostorni planovi - Osječko-baranjska županija PDFPrintSubjekti Važeće
0196 WMS - prostorni planovi - Požeško-slavonska županija PDFPrintSubjekti Važeće
0197 WMS - prostorni planovi - Sisačko-moslavačka županija PDFPrintSubjekti Važeće
0198 WMS - prostorni planovi - Splitsko-dalmatinska županija PDFPrintSubjekti Važeće
0199 WMS - prostorni planovi - Šibensko-kninska županija PDFPrintSubjekti Važeće
0200 WMS - prostorni planovi - Varaždinska županija PDFPrintSubjekti Važeće
0201 WMS - prostorni planovi - Virovitičko-podravska županija PDFPrintSubjekti Važeće
0202 WMS - prostorni planovi - Vukovarsko-srijemska županija PDFPrintSubjekti Važeće
0203 WMS - prostorni planovi - Zadarska županija PDFPrintSubjekti Važeće
0204 WMS - prostorni planovi - Zagrebačka županija PDFPrintSubjekti Važeće
0205 Podjele na listove - WMS PDFPrintSubjekti Važeće
0206 Low Flying Chart – Croatia PDFPrintSubjekti Važeće
0207 Geografski sustav popisa odašiljača - WMS PDFPrintSubjekti Važeće
0208 Geografski sustav popisa odašiljača - WFS PDFPrintSubjekti Važeće
0209 Područja gospodarskih jedinica šuma šumoposjednika PDFPrintSubjekti Važeće
0210 Državna mreža referentnih GNSS stanica PDFPrintSubjekti Važeće
0211 Hrvatski pozicijski sustav - CROPOS PDFPrintSubjekti Važeće
0212 Stalne točke geodetske osnove PDFPrintSubjekti Važeće
0213 Geodetski snimci plinovoda PDFPrintSubjekti Važeće
0214 Shematske karte plinovoda na TK100 PDFPrintSubjekti Važeće
0215 Distribucijski sustav toplinske energije PDFPrintSubjekti Važeće
0216 Područja sa potencijalno značajnim rizicima od poplava - WMS PDFPrintSubjekti Važeće
0217 Karte opasnosti od poplava - WMS PDFPrintSubjekti Važeće
0218 Generalni urbanistički plan grada Zagreba PDFPrintSubjekti Važeće
0220 GUP Zagreba i GUP Sesveta – WMS PDFPrintSubjekti Važeće
0219 Generalni urbanistički plan Sesveta PDFPrintSubjekti Važeće
0221 Katastarski plan - Eksploatacijsko polje ugljikovodika "Okoli"- WMS PDFPrintSubjekti Važeće
0222 Katastarski plan - Eksploatacijsko polje ugljikovodika "Okoli"- WFS PDFPrintSubjekti Važeće
0223 Karte rizika od poplava - WMS PDFPrintSubjekti Važeće
0224 Registar zaštićenih područja - područja posebne zaštite voda-WMS PDFPrintSubjekti Važeće
0225 Postojeća i planirana namjena površina Grada Zagreba - WMS PDFPrintSubjekti Važeće
0226 Popis stanovništva, kućanstava i stanova - georeferencirani podaci - WMS PDFPrintSubjekti Važeće
0227 Topografska osnova Grada Zagreba - WMS PDFPrintSubjekti Važeće
0228 Strateška karta buke Grada Zagreba PDFPrintSubjekti Važeće
0229 Strateška karta buke Grada Zagreba - WMS PDFPrintSubjekti Važeće
0230 Osjetljiva područja - WMS PDFPrintSubjekti Važeće
0231 Digitalni ortofoto u mjerilu 1:5000_2014/16. godina - WMS PDFPrintSubjekti Važeće
0232 Područja uprava šuma podružnica HŠ d.o.o. PDFPrintSubjekti Važeće
0233 Područja uprava šuma podružnica HŠ d.o.o. - WMS PDFPrintSubjekti Važeće
0234 Područja šumarija HŠ d.o.o. PDFPrintSubjekti Važeće
0235 Područja šumarija HŠ d.o.o. - WMS PDFPrintSubjekti Važeće
0236 Područja gospodarskih jedinica za državne šume PDFPrintSubjekti Važeće
0237 Područja gospodarskih jedinica za državne šume - WMS PDFPrintSubjekti Važeće
0238 Odjel - trajna podjela državnih šuma PDFPrintSubjekti Važeće
0239 Odjel - trajna podjela državnih šuma - WMS PDFPrintSubjekti Važeće
0240 Odsjek - osnovna podjela državnih šuma - WMS PDFPrintSubjekti Važeće
0241 Područja uprava šuma podružnica HŠ d.o.o. - WFS PDFPrintSubjekti Važeće
0242 Područja šumarija HŠ d.o.o. - WFS PDFPrintSubjekti Važeće
0243 Područja gospodarskih jedinica za državne šume - WFS PDFPrintSubjekti Važeće
0244 Odjel - trajna podjela državnih šuma - WFS PDFPrintSubjekti Važeće
0245 Odsjek - osnovna podjela državnih šuma - WFS PDFPrintSubjekti Važeće
0246 Građevinska područja naselja PDFPrintSubjekti Važeće
0247 Građevinska područja izvan naselja PDFPrintSubjekti Važeće
0248 Građevinska područja - WFS PDFPrintSubjekti Važeće
0249 Registar geografskih imena - ATOM PDFPrintSubjekti Važeće
0250 Katastarske čestice i katastarske općine PDFPrintSubjekti Važeće
0251 Katastarske čestice i katastarske općine - WMS PDFPrintSubjekti Važeće
0252 Katastarske čestice i katastarske općine - WFS PDFPrintSubjekti Važeće
0253 Mreža autocesta Hrvatskih autocesta - WMS PDFPrintSubjekti Važeće
0254 Mreža autocesta Hrvatskih autocesta - WFS PDFPrintSubjekti Važeće
0255 Registar onečišćavanja okoliša - WMS PDFPrintSubjekti Važeće
0256 Registar onečišćavanja okoliša - WFS PDFPrintSubjekti Važeće
0257 Registar onečišćavanja okoliša - WFS - INSPIRE harmoniziran PDFPrintSubjekti Važeće
0258 Područja gospodarskih jedinica šuma šumoposjednika - WMS PDFPrintSubjekti Važeće
0259 Područja gospodarskih jedinica šuma šumoposjednika - WFS PDFPrintSubjekti Važeće
0260 Odsjeci šuma šumoposjednika PDFPrintSubjekti Važeće
0261 Odsjeci šuma šumoposjednika - WMS PDFPrintSubjekti Važeće
0262 Odsjeci šuma šumoposjednika - WFS PDFPrintSubjekti Važeće