Registar izvora prostornih podataka NIPP-a jQuery UI Datepicker - Default functionality
Prijava
Korisnik: Public

Registar izvora prostornih podataka NIPP-a

ID:

http://registri.nipp.hr/

Naziv:Registar izvora prostornih podataka NIPP-a

Sažetak sadržaja:

Pregled osnovnih podataka o izvorima prostornih podataka NIPP-a

Ukupan br. važećih izvora:

411

 

 

ili


Izvori prostornih podataka

Jedinstvena oznaka izvora Naziv Status
0001 Digitalni katastarski plan PDFPrintSubjekti Važeći
0002 Digitalni model reljefa PDFPrintSubjekti Važeći
0003 Digitalni ortofoto u mjerilu 1:5000_2011. godina PDFPrintSubjekti Važeći
0004 Digitalni ortofoto u mjerilu1:5000_2011. godina - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
0005 Hrvatska osnovna karta u mjerilu 1:5000 PDFPrintSubjekti Važeći
0006 Hrvatska osnovna karta u mjerilu 1:5000 - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
0007 Registar geografskih imena PDFPrintSubjekti Važeći
0008 Registar prostornih jedinica PDFPrintSubjekti Važeći
0009 Temeljna topografska baza PDFPrintSubjekti Važeći
0010 Topografska karta u mjerilu 1:25000 PDFPrintSubjekti Važeći
0011 Topografske karte - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
0012 Prostorni planovi PDFPrintSubjekti Važeći
0013 Registar obnovljivih izvora energije i kogeneracije te povlaštenih proizvođača PDFPrintSubjekti Važeći
0014 Joint Operations Graphic - Air PDFPrintSubjekti Važeći
0015 Karta Republike Hrvatske 1:500000 (RH500) PDFPrintSubjekti Važeći
0016 Karta Republike Hrvatske 1:1000000 (RH1000) PDFPrintSubjekti Važeći
0017 Auto-karta Republike Hrvatske 1:1000000 (AK1000) PDFPrintSubjekti Važeći
0018 ADRIA GIS baza podataka PDFPrintSubjekti Važeći
0019 Automatska identifikacija brodova u pomorskom prometu PDFPrintSubjekti Važeći
0020 Upisnik koncesija na pomorskom dobru za koncesije koje daje Vlada RH PDFPrintSubjekti Važeći
0021 Evidencija granica pomorskog dobra PDFPrintSubjekti Važeći
0022 Sektorska klasifikacija institucionalnih jedinica PDFPrintSubjekti Važeći
0023 Podaci o poslovnim subjektima (NKD 2007.) PDFPrintSubjekti Važeći
0024 Statistika robne razmjene s inozemstvom Republike Hrvatske PDFPrintSubjekti Važeći
0025 Strukturne poslovne statistike PDFPrintSubjekti Važeći
0026 Ekonomski računi u poljoprivredi PDFPrintSubjekti Važeći
0027 Biljna proizvodnja PDFPrintSubjekti Važeći
0028 Popis stanovništva, kućanstava i stanova 2011. PDFPrintSubjekti Važeći
0029 Naselja i stanovništvo Republike Hrvatske 1857. - 2001. PDFPrintSubjekti Važeći
0030 Karta staništa Republike Hrvatske 2004 - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
0031 Ekološka mreža NATURA 2000 Republike Hrvatske - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
0032 Zaštićena područja Republike Hrvatske - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
0034 Kvaliteta zraka u Republici Hrvatskoj PDFPrintSubjekti Važeći
0035 Pokrov i namjena korištenja zemljišta CORINE Land Cover PDFPrintSubjekti Važeći
0036 Registar onečišćavanja okoliša PDFPrintSubjekti Važeći
0037 Eksploatacijska i istražna polja mineralnih sirovina u Republici Hrvatskoj PDFPrintSubjekti Važeći
0038 Registar postrojenja u kojima je utvrđena prisutnost opasnih tvari PDFPrintSubjekti Važeći
0039 Očevidnik prijavljenih velikih nesreća PDFPrintSubjekti Važeći
0043 Kakvoća mora za kupanje u RH PDFPrintSubjekti Važeći
0044 ARKOD PDFPrintSubjekti Važeći
0045 Geografski sustav popisa odašiljača PDFPrintSubjekti Važeći
0046 Geološka karta R. Hrvatske M 1:300000 PDFPrintSubjekti Važeći
0047 Osnovna geološka karta R. Hrvatske M 1:100000 PDFPrintSubjekti Važeći
0048 Osnovna geološka karta R. Hrvatske M 1:50000 PDFPrintSubjekti Važeći
0049 Hidrogeološka karta R. Hrvatske M 1:300000 PDFPrintSubjekti Važeći
0050 Osnovna hidrogeološka karta R. Hrvatske M 1:100000 PDFPrintSubjekti Važeći
0051 Inženjerskogeološka karta R. Hrvatske M 1:300000 PDFPrintSubjekti Važeći
0052 Osnovna inženjerskogeološka karta R. Hrvatske M 1:100000 PDFPrintSubjekti Važeći
0053 Katastar mineralnih sirovina R. Hrvatske M 1:200000 PDFPrintSubjekti Važeći
0054 Karta potencijalnost mineralnih sirovina R. Hrvatske M 1:100000 i M 1:200000 PDFPrintSubjekti Važeći
0055 Geokemijska karta tala PDFPrintSubjekti Važeći
0056 Geokemijska karta sljevova R. Hrvatske PDFPrintSubjekti Važeći
0057 Geokemijska karta urbanih područja R. Hrvatske PDFPrintSubjekti Važeći
0058 Geološka karta Jadranskog podmorja R. Hrvatske PDFPrintSubjekti Važeći
0059 Elektronička navigacijska pomorska karta (ENC) PDFPrintSubjekti Važeći
0060 Digitalna pomorska karta PDFPrintSubjekti Važeći
0061 Digitalni hidrografski izvornik PDFPrintSubjekti Važeći
0062 Digitalni navigacijski priručnik PDFPrintSubjekti Važeći
0063 Obala i morske granice PDFPrintSubjekti Važeći
0064 Morske mijene i morske struje PDFPrintSubjekti Važeći
0065 Geologija podmorja PDFPrintSubjekti Važeći
0066 Digitalni ortofoto Grada Zagreba PDFPrintSubjekti Važeći
0067 Topografska osnova Grada Zagreba 2012 PDFPrintSubjekti Važeći
0068 Postojeća i planirana namjena površina Grada Zagreba PDFPrintSubjekti Važeći
0069 Popis stanovništva, kućanstava i stanova - georeferencirani podaci PDFPrintSubjekti Važeći
0070 Digitalna ortofoto podloga 2012 - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
0071 Digitalni model reljefa - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
0072 Digitalni model površine - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
0073 Katastar vodova PDFPrintSubjekti Važeći
0074 Katastar zelenila PDFPrintSubjekti Važeći
0075 Digitalni ortofoto u mjerilu 1:2000 PDFPrintSubjekti Važeći
0076 Adrese PDFPrintSubjekti Važeći
0077 Digitalni katastar vodova Grada Koprivnice PDFPrintSubjekti Važeći
0078 Popis i pregled nerazvrstanih cesta na području Grada Novske PDFPrintSubjekti Važeći
0079 Adrese Grada Rijeke PDFPrintSubjekti Važeći
0080 Katastar vodova Grada Splita PDFPrintSubjekti Važeći
0081 Evidencija naselja, ulica i kućnih brojeva Grada Splita PDFPrintSubjekti Važeći
0082 Izvješće o kakvoći zraka od 2007.g. do 2011.g. Grada Splita PDFPrintSubjekti Važeći
0083 Strateška karta buke Grada Splita PDFPrintSubjekti Važeći
0084 Evidencija ulica i trgova Grada Umaga PDFPrintSubjekti Važeći
0085 Evidencija nerazvrstanih cesta Grada Umaga PDFPrintSubjekti Važeći
0086 Mreže meteoroloških i fenoloških mjerenja PDFPrintSubjekti Važeći
0087 Mreža hidroloških postaja PDFPrintSubjekti Važeći
0088 Državna mreža za trajno praćenje kvalitete zraka PDFPrintSubjekti Važeći
0089 Podaci mreže meteoroloških radara PDFPrintSubjekti Važeći
0090 Digitalne klimatološke karte PDFPrintSubjekti Važeći
0091 Karte analiza i prognoza vremenskih stanja i pojava PDFPrintSubjekti Važeći
0092 Karte vremenskih upozorenja PDFPrintSubjekti Važeći
0093 Registar kulturnih dobara RH PDFPrintSubjekti Važeći
0094 Odsjek - osnovna podjela državnih šuma PDFPrintSubjekti Važeći
0095 Popis i pregled vodovoda i kanalizacije na području Grada Novske PDFPrintSubjekti Važeći
0096 Baza podataka javnih cesta RH PDFPrintSubjekti Važeći
0097 Prostorni informacijski sustav infrastrukturnog pojasa HŽ Infrastrukture d.o.o. PDFPrintSubjekti Važeći
0098 Registar geografskih imena - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
0099 Registar geografskih imena - WFS PDFPrintSubjekti Važeći
0100 Registar geografskih imena - WFS INSPIRE PDFPrintSubjekti Važeći
0101 Zaštićena područja Republike Hrvatske - WFS PDFPrintSubjekti Važeći
0102 Ekološka mreže NATURA 2000 Republike Hrvatske - WFS PDFPrintSubjekti Važeći
0103 Karta staništa Republike Hrvatske 2004 - WFS PDFPrintSubjekti Važeći
0104 Zaštićena područja Republike Hrvatske PDFPrintSubjekti Važeći
0105 Ekološka mreža NATURA 2000 Republike Hrvatske PDFPrintSubjekti Važeći
0106 Karta staništa Republike Hrvatske 2004 PDFPrintSubjekti Važeći
0107 Pokrov i namjena korištenja zemljišta CORINE Land Cover - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
0108 Pokrov i namjena korištenja zemljišta CORINE Land Cover - WFS PDFPrintSubjekti Važeći
0109 Eksploatacijska i istražna polja mineralnih sirovina u Republici Hrvatskoj - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
0110 Eksploatacijska i istražna polja mineralnih sirovina u Republici Hrvatskoj - WFS PDFPrintSubjekti Važeći
0111 Registar postrojenja u kojima je utvrđena prisutnost opasnih tvari - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
0112 Registar postrojenja u kojima je utvrđena prisutnost opasnih tvari - WFS PDFPrintSubjekti Važeći
0113 Očevidnik prijavljenih velikih nesreća - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
0114 Očevidnik prijavljenih velikih nesreća - WFS PDFPrintSubjekti Važeći
0115 Kakvoća mora za kupanje u Republici Hrvatskoj - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
0116 Kakvoća mora za kupanje u Republici Hrvatskoj – WFS PDFPrintSubjekti Važeći
0117 Područja s prirodnim ili ostalim posebnim ograničenjima PDFPrintSubjekti Važeći
0118 Zaštitni pojasevi oko vodotoka Republike Hrvatske PDFPrintSubjekti Važeći
0119 Obilježja krajobraza PDFPrintSubjekti Važeći
0120 Ekološki značajne površine (EZP) PDFPrintSubjekti Važeći
0121 Vinogorja PDFPrintSubjekti Važeći
0122 Travnjaci velike prirodne vrijednosti PDFPrintSubjekti Važeći
0124 Minski sumnjiva područja(MSP) PDFPrintSubjekti Važeći
0125 Operator distribucijskog sustava električne energije Republike Hrvatske PDFPrintSubjekti Važeći
0126 Baza cestovnih podataka Hrvatskih autocesta PDFPrintSubjekti Važeći
0128 Digitalna karta visokonaponskih objekata i postrojenja HOPS-a (nazivnog napona 110, 220 i 400 kV) PDFPrintSubjekti Važeći
0129 Geografski informacijski sustav (GIS) JANAFa PDFPrintSubjekti Važeći
0130 Plinski transportni sustav Republike Hrvatske,međunarodni, magistralni i odvojni, spojni i priključni plinovodi, mjerno redukcijske stanice, ostali nadzemni objekti na plinovodima, optičko-komunikacijski sustav PDFPrintSubjekti Važeći
0131 Enroute chart ICAO - Lower Airspace; Rutna karta ICAO - Donji zračni prostor PDFPrintSubjekti Važeći
0132 Enroute chart ICAO - Upper Airspace; Rutna karta ICAO - Gornji zračni prostor PDFPrintSubjekti Važeći
0133 Strateške karte buke PDFPrintSubjekti Važeći
0134 Katastarski plan - Eksploatacijsko polje ugljikovodika „Okoli“ PDFPrintSubjekti Važeći
0135 Područni uredi civilne zaštite PDFPrintSubjekti Važeći
0136 Sirene PDFPrintSubjekti Važeći
0137 Javne vatrogasne postrojbe (JVP) i državne intervencijske postrojbe (DIP) PDFPrintSubjekti Važeći
0138 Dobrovoljna vatrogasna društva (DVD) PDFPrintSubjekti Važeći
0139 Vatrogasci dislokacija PDFPrintSubjekti Važeći
0148 Procjena otpornosti od požara JVP PDFPrintSubjekti Važeći
0150 Upisnik ribolovnih područja i ribolovnih zona PDFPrintSubjekti Važeći
0151 NIPP Kataloška usluga PDFPrintSubjekti Važeći
0152 Topografska karta u mjerilu 1:100000 (TK100) PDFPrintSubjekti Važeći
0153 Topografska karta u mjerilu 1:200000 (TK200) PDFPrintSubjekti Važeći
0154 Vodna područja PDFPrintSubjekti Važeći
0155 Područja podslivova PDFPrintSubjekti Važeći
0156 Područja malih slivova i područja sektora PDFPrintSubjekti Važeći
0157 Branjena područja PDFPrintSubjekti Važeći
0158 Praćenje stanja voda (monitoring) PDFPrintSubjekti Važeći
0159 Osjetljiva područja PDFPrintSubjekti Važeći
0160 Ranjiva područja PDFPrintSubjekti Važeći
0161 Područja voda pogodnih za život slatkovodnih riba PDFPrintSubjekti Važeći
0162 Područja voda pogodnih za život i rast školjkaša PDFPrintSubjekti Važeći
0163 Uslužna područja PDFPrintSubjekti Važeći
0164 Katastar površinskih vodnih tijela PDFPrintSubjekti Važeći
0165 Katastar podzemnih vodnih tijela PDFPrintSubjekti Važeći
0166 Registar zaštićenih područja - područja posebne zaštite voda PDFPrintSubjekti Važeći
0167 Katastar vodnog dobra PDFPrintSubjekti Važeći
0168 Katastar vodnih građevina PDFPrintSubjekti Važeći
0169 Registar vodoopskrbnih područja PDFPrintSubjekti Važeći
0170 Registar korištenja voda PDFPrintSubjekti Važeći
0171 Registar aglomeracija PDFPrintSubjekti Važeći
0172 Katastar emisija u vode PDFPrintSubjekti Važeći
0173 Područja sa potencijalno značajnim rizicima od poplava PDFPrintSubjekti Važeći
0174 Karte opasnosti od poplava PDFPrintSubjekti Važeći
0175 Karte rizika od poplava PDFPrintSubjekti Važeći
0176 Popis (mreža) poštanskih ureda PDFPrintSubjekti Važeći
0177 Digitalni ortofoto u mjerilu 1:5000_poplave 2014. godina PDFPrintSubjekti Važeći
0178 Digitalni ortofoto u mjerilu 1:5000_2014/16. godina PDFPrintSubjekti Važeći
0179 Topografska karta u mjerilu 1:25000 - HTRS96/TM PDFPrintSubjekti Važeći
0180 Podjele na listove PDFPrintSubjekti Važeći
0181 Zaštićeni obalni pojas PDFPrintSubjekti Važeći
0182 Demografska statistika PDFPrintSubjekti Važeći
0183 Prostorno planska dokumentacija PDFPrintSubjekti Važeći
0184 Katastar zelenila - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
0185 WMS - prostorni planovi državne razine PDFPrintSubjekti Važeći
0186 WMS - prostorni planovi - Bjelovarsko-bilogorska županija PDFPrintSubjekti Važeći
0187 WMS - prostorni planovi - Dubrovačko-neretvanska županija PDFPrintSubjekti Važeći
0188 WMS - prostorni planovi - Grad Zagreb PDFPrintSubjekti Važeći
0189 WMS - prostorni planovi - Istarska županija PDFPrintSubjekti Važeći
0190 WMS - prostorni planovi - Karlovačka županija PDFPrintSubjekti Važeći
0191 WMS - prostorni planovi - Koprivničko-križevačka županija PDFPrintSubjekti Važeći
0192 WMS - prostorni planovi - Krapinsko-zagorska županija PDFPrintSubjekti Važeći
0193 WMS - prostorni planovi - Ličko-senjska županija PDFPrintSubjekti Važeći
0194 WMS - prostorni planovi - Međimurska županija PDFPrintSubjekti Važeći
0195 WMS - prostorni planovi - Osječko-baranjska županija PDFPrintSubjekti Važeći
0196 WMS - prostorni planovi - Požeško-slavonska županija PDFPrintSubjekti Važeći
0197 WMS - prostorni planovi - Sisačko-moslavačka županija PDFPrintSubjekti Važeći
0198 WMS - prostorni planovi - Splitsko-dalmatinska županija PDFPrintSubjekti Važeći
0199 WMS - prostorni planovi - Šibensko-kninska županija PDFPrintSubjekti Važeći
0200 WMS - prostorni planovi - Varaždinska županija PDFPrintSubjekti Važeći
0201 WMS - prostorni planovi - Virovitičko-podravska županija PDFPrintSubjekti Važeći
0202 WMS - prostorni planovi - Vukovarsko-srijemska županija PDFPrintSubjekti Važeći
0203 WMS - prostorni planovi - Zadarska županija PDFPrintSubjekti Važeći
0204 WMS - prostorni planovi - Zagrebačka županija PDFPrintSubjekti Važeći
0206 Low Flying Chart – Croatia PDFPrintSubjekti Važeći
0207 Geografski sustav popisa odašiljača - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
0208 Geografski sustav popisa odašiljača - WFS PDFPrintSubjekti Važeći
0209 Područja gospodarskih jedinica šuma šumoposjednika PDFPrintSubjekti Važeći
0210 Državna mreža referentnih GNSS stanica PDFPrintSubjekti Važeći
0211 Hrvatski pozicijski sustav - CROPOS PDFPrintSubjekti Važeći
0212 Stalne točke geodetske osnove PDFPrintSubjekti Važeći
0213 Geodetski snimci plinovoda PDFPrintSubjekti Važeći
0214 Shematske karte plinovoda na TK100 PDFPrintSubjekti Važeći
0215 Distribucijski sustav toplinske energije PDFPrintSubjekti Važeći
0216 Područja sa potencijalno značajnim rizicima od poplava - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
0217 Karte opasnosti od poplava - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
0218 Generalni urbanistički plan grada Zagreba PDFPrintSubjekti Važeći
0220 GUP Zagreba i GUP Sesveta – WMS PDFPrintSubjekti Važeći
0219 Generalni urbanistički plan Sesveta PDFPrintSubjekti Važeći
0221 Katastarski plan - Eksploatacijsko polje ugljikovodika "Okoli"- WMS PDFPrintSubjekti Važeći
0222 Katastarski plan - Eksploatacijsko polje ugljikovodika "Okoli"- WFS PDFPrintSubjekti Važeći
0223 Karte rizika od poplava - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
0224 Registar zaštićenih područja - područja posebne zaštite voda-WMS PDFPrintSubjekti Važeći
0225 Postojeća i planirana namjena površina Grada Zagreba - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
0226 Popis stanovništva, kućanstava i stanova - georeferencirani podaci - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
0227 Topografska osnova Grada Zagreba 2012 - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
0228 Strateška karta buke Grada Zagreba PDFPrintSubjekti Važeći
0229 Strateška karta buke Grada Zagreba - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
0230 Osjetljiva područja - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
0231 Digitalni ortofoto u mjerilu 1:5000_2014/16. godina - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
0232 Područja uprava šuma podružnica HŠ d.o.o. PDFPrintSubjekti Važeći
0234 Područja šumarija HŠ d.o.o. PDFPrintSubjekti Važeći
0236 Područja gospodarskih jedinica za državne šume PDFPrintSubjekti Važeći
0238 Odjel - trajna podjela državnih šuma PDFPrintSubjekti Važeći
0246 Građevinska područja naselja PDFPrintSubjekti Važeći
0247 Građevinska područja izvan naselja PDFPrintSubjekti Važeći
0248 Građevinska područja - WFS PDFPrintSubjekti Važeći
0250 Katastarske čestice i katastarske općine PDFPrintSubjekti Važeći
0251 Katastarske čestice i katastarske općine - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
0253 Mreža autocesta Hrvatskih autocesta - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
0254 Mreža autocesta Hrvatskih autocesta - WFS PDFPrintSubjekti Važeći
0255 Registar onečišćavanja okoliša - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
0256 Registar onečišćavanja okoliša - WFS PDFPrintSubjekti Važeći
0257 Registar onečišćavanja okoliša - WFS - INSPIRE harmoniziran PDFPrintSubjekti Važeći
0258 Područja gospodarskih jedinica šuma šumoposjednika - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
0259 Područja gospodarskih jedinica šuma šumoposjednika - WFS PDFPrintSubjekti Važeći
0260 Odsjeci šuma šumoposjednika PDFPrintSubjekti Važeći
0261 Odsjeci šuma šumoposjednika - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
0262 Odsjeci šuma šumoposjednika - WFS PDFPrintSubjekti Važeći
0263 Obrazovanje u osnovnim školama PDFPrintSubjekti Važeći
0264 Obrazovanje u srednjim školama PDFPrintSubjekti Važeći
0265 Predškolski odgoj i obrazovanje PDFPrintSubjekti Važeći
0266 Prodajni kapaciteti u trgovini na malo PDFPrintSubjekti Važeći
0267 Statistika poslovne demografije PDFPrintSubjekti Važeći
0268 Registar poslovnih subjekata PDFPrintSubjekti Važeći
0269 Osobna potrošnja i pokazatelji siromaštva PDFPrintSubjekti Važeći
0270 Završene zgrade i stanovi PDFPrintSubjekti Važeći
0271 Zaposlenost i plaće PDFPrintSubjekti Važeći
0272 Proizvodnja i prodaja industrijskih proizvoda PDFPrintSubjekti Važeći
0273 Bruto domaći proizvod PDFPrintSubjekti Važeći
0274 Kvaliteta zraka u Republici Hrvatskoj - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
0275 Kvaliteta zraka u Republici Hrvatskoj - WFS PDFPrintSubjekti Važeći
0276 Kvaliteta zraka u Republici Hrvatskoj - WFS - INSPIRE harmoniziran - EnvironmentalMonitoringFacility PDFPrintSubjekti Važeći
0277 Pokrov i namjena korištenja zemljišta CORINE Land Cover - WFS - INSPIRE harmoniziran PDFPrintSubjekti Važeći
0278 Očevidnik prijavljenih velikih nesreća - WFS - INSPIRE harmoniziran PDFPrintSubjekti Važeći
0279 Upravljačke zone u zaštićenim područjima PDFPrintSubjekti Važeći
0280 Upravljačke zone u zaštićenim područjima - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
0281 Upravljačke zone u zaštićenim područjima - WFS PDFPrintSubjekti Važeći
0282 Međunarodna proglašenja PDFPrintSubjekti Važeći
0283 Međunarodna proglašenja - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
0284 Međunarodna proglašenja - WFS PDFPrintSubjekti Važeći
0285 Osnovne informacije o Javnim ustanovama koje upravljaju zaštićenim područjima PDFPrintSubjekti Važeći
0286 Osnovne informacije o Javnim ustanovama koje upravljaju zaštićenim područjima - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
0287 Osnovne informacije o Javnim ustanovama koje upravljaju zaštićenim područjima - WFS PDFPrintSubjekti Važeći
0288 Flora Croatica Database PDFPrintSubjekti Važeći
0289 Flora Croatica Database - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
0290 Flora Croatica Database - WFS PDFPrintSubjekti Važeći
0291 Saproksilni kornjaši PDFPrintSubjekti Važeći
0292 Saproksilni kornjaši - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
0293 Saproksilni kornjaši - WFS PDFPrintSubjekti Važeći
0294 Centralni sustav upravljanja informacijama o odlagalištima PDFPrintSubjekti Važeći
0295 Centralni sustav upravljanja informacijama o odlagalištima - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
0296 Centralni sustav upravljanja informacijama o odlagalištima - WFS PDFPrintSubjekti Važeći
0297 Centralni sustav upravljanja informacijama o odlagalištima - WFS - INSPIRE harmoniziran PDFPrintSubjekti Važeći
0298 Gospodarenje otpadom PDFPrintSubjekti Važeći
0299 Gospodarenje otpadom - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
0300 Gospodarenje otpadom - WFS PDFPrintSubjekti Važeći
0301 Informacijski sustav strateških karata buke i akcijskih planova PDFPrintSubjekti Važeći
0302 Informacijski sustav strateških karata buke i akcijskih planova - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
0303 Informacijski sustav strateških karata buke i akcijskih planova - WFS PDFPrintSubjekti Važeći
0304 Informacijski sustav strateških karata buke i akcijskih planova - WFS - INSPIRE harmoniziran PDFPrintSubjekti Važeći
0305 Kvaliteta goriva na benzinskim postajama i terminalima PDFPrintSubjekti Važeći
0306 Kvaliteta goriva na benzinskim postajama i terminalima - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
0307 Kvaliteta goriva na benzinskim postajama i terminalima - WFS PDFPrintSubjekti Važeći
0308 Pokrov i namjena korištenja zemljišta CORINE Land Cover - Lokalna komponenta PDFPrintSubjekti Važeći
0309 Pokrov i namjena korištenja zemljišta CORINE Land Cover - Lokalna komponenta - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
0310 Pokrov i namjena korištenja zemljišta CORINE Land Cover - Lokalna komponenta - WFS PDFPrintSubjekti Važeći
0311 Kakvoća prijelaznih, priobalnih i morskih voda, ribarstvo i marikultura PDFPrintSubjekti Važeći
0312 Kakvoća prijelaznih, priobalnih i morskih voda, ribarstvo i marikultura - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
0313 Kakvoća prijelaznih, priobalnih i morskih voda, ribarstvo i marikultura - WFS PDFPrintSubjekti Važeći
0314 Pritisci i prijetnje na prirodne vrijednosti PDFPrintSubjekti Važeći
0315 Pritisci i prijetnje na prirodne vrijednosti - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
0316 Pritisci i prijetnje na prirodne vrijednosti - WFS PDFPrintSubjekti Važeći
0317 Emisije iz nepokretnih izvora PDFPrintSubjekti Važeći
0318 Emisije iz nepokretnih izvora - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
0319 Emisije iz nepokretnih izvora - WFS PDFPrintSubjekti Važeći
0320 Emisije hlapivih organskih spojeva PDFPrintSubjekti Važeći
0321 Emisije hlapivih organskih spojeva - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
0322 Emisije hlapivih organskih spojeva - WFS PDFPrintSubjekti Važeći
0323 Popis pravnih osoba koje obavljaju djelatnosti u području zaštite zraka PDFPrintSubjekti Važeći
0324 Popis pravnih osoba koje obavljaju djelatnosti u području zaštite zraka - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
0325 Popis pravnih osoba koje obavljaju djelatnosti u području zaštite zraka - WFS PDFPrintSubjekti Važeći
0326 Biogeografske regije PDFPrintSubjekti Važeći
0327 Biogeografske regije - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
0328 Biogeografske regije - WFS PDFPrintSubjekti Važeći
0329 Karta kopnenih nešumskih staništa Republike Hrvatske 2016 PDFPrintSubjekti Važeći
0330 Karta kopnenih nešumskih staništa Republike Hrvatske 2016 - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
0331 Karta kopnenih nešumskih staništa Republike Hrvatske 2016 - WFS PDFPrintSubjekti Važeći
0332 HR Slojevi PDFPrintSubjekti Važeći
0333 HR Slojevi - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
0334 HR Slojevi - WFS PDFPrintSubjekti Važeći
0335 Katastar speleoloških objekata Republike Hrvatske PDFPrintSubjekti Važeći
0336 Katastar speleoloških objekata Republike Hrvatske - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
0337 Katastar speleoloških objekata Republike Hrvatske - WFS PDFPrintSubjekti Važeći
0338 Hlapivi organski spojevi u bojama i lakovima PDFPrintSubjekti Važeći
0339 Hlapivi organski spojevi u bojama i lakovima - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
0340 Hlapivi organski spojevi u bojama i lakovima - WFS PDFPrintSubjekti Važeći
0341 Kartiranje i procjena ekosustava i njihovih usluga PDFPrintSubjekti Važeći
0342 Kartiranje i procjena ekosustava i njihovih usluga - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
0343 Kartiranje i procjena ekosustava i njihovih usluga - WFS PDFPrintSubjekti Važeći
0344 Godišnje ocjene kakvoće mora za kupanje u Republici Hrvatskoj PDFPrintSubjekti Važeći
0345 Godišnje ocjene kakvoće mora za kupanje u Republici Hrvatskoj - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
0346 Godišnje ocjene kakvoće mora za kupanje u Republici Hrvatskoj - WFS PDFPrintSubjekti Važeći
0347 Posjetiteljska infrastruktura u zaštićenim područjima Republike Hrvatske PDFPrintSubjekti Važeći
0348 Posjetiteljska infrastruktura u zaštićenim područjima Republike Hrvatske - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
0349 Posjetiteljska infrastruktura u zaštićenim područjima Republike Hrvatske - WFS PDFPrintSubjekti Važeći
0350 Očevidnik uporabnih dozvola i rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša PDFPrintSubjekti Važeći
0351 Očevidnik uporabnih dozvola i rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
0352 Očevidnik uporabnih dozvola i rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša - WFS PDFPrintSubjekti Važeći
0353 Nacionalna baza podataka promjena PDFPrintSubjekti Važeći
0354 Nacionalna baza podataka promjena - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
0355 Nacionalna baza podataka promjena - WFS PDFPrintSubjekti Važeći
0356 Oštećenost šumskih ekosustava Republike Hrvatske s opisom biljnih zajednica od 1997 do 2004 PDFPrintSubjekti Važeći
0357 Oštećenost šumskih ekosustava Republike Hrvatske s opisom biljnih zajednica od 1997 do 2004 - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
0358 Oštećenost šumskih ekosustava Republike Hrvatske s opisom biljnih zajednica od 1997 do 2004 - WFS PDFPrintSubjekti Važeći
0359 Emisije iz nepokretnih izvora - WFS - INSPIRE harmoniziran PDFPrintSubjekti Važeći
0360 Terenska opažanja NIP PDFPrintSubjekti Važeći
0361 Opažanja literatura/muzeji NIP PDFPrintSubjekti Važeći
0362 Registar eksploatacijskih polja ugljikovodika (EPU) PDFPrintSubjekti Važeći
0363 Registar istražnih prostora ugljikovodika (IPU) PDFPrintSubjekti Važeći
0364 Registar eksploatacijskih polja geotermalne vode za energetske svrhe (EPG) PDFPrintSubjekti Važeći
0365 Registar istražnih prostora geotermalne vode za energetske svrhe (IPG) PDFPrintSubjekti Važeći
0366 Registar eksploatacijskih polja za podzemna skladišta prirodnog plina (EPPSP) PDFPrintSubjekti Važeći
0367 Registar istražnih prostora za podzemna skladišta prirodnog plina (IPPSP) PDFPrintSubjekti Važeći
0368 Vodna tijela površinskih voda - WFD Reporting PDFPrintSubjekti Važeći
0369 Vodna tijela podzemnih voda - WFD Reporting PDFPrintSubjekti Važeći
0370 Mjerne postaje praćenja stanja voda - WFD Reporting PDFPrintSubjekti Važeći
0371 Gospodarska podjela državnih šuma – WMS PDFPrintSubjekti Važeći
0372 Gospodarska podjela državnih šuma – WFS PDFPrintSubjekti Važeći
0373 Digitalni ortofoto u mjerilu 1:5000_2017. godina PDFPrintSubjekti Važeći
0374 Digitalni ortofoto u mjerilu 1:5000_2017. godina - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
0375 Divlji deponiji otpada u speleološkim objektima PDFPrintSubjekti Važeći
0376 Divlji deponiji otpada u speleološkim objektima - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
0377 Divlji deponiji otpada u speleološkim objektima - WFS PDFPrintSubjekti Važeći
0378 Registar zaštićenih područja - područja posebne zaštite voda - WFS PDFPrintSubjekti Važeći
0379 Digitalna ortofoto podloga 2018 ‐ WMS PDFPrintSubjekti Važeći
0380 3D model Grada Zagreba PDFPrintSubjekti Važeći
0381 Mreža javnih i društvenih sadržaja Grada Zagreba PDFPrintSubjekti Važeći
0382 Kvaliteta zraka u Republici Hrvatskoj - WFS - INSPIRE harmoniziran - EnvHealthDeterminantMeasure PDFPrintSubjekti Važeći
0383 Promjene pokrova i namjene korištenja zemljišta CORINE Land Cover - WFS - INSPIRE harmoniziran PDFPrintSubjekti Važeći
0384 ENVI Kataloška usluga PDFPrintSubjekti Važeći
0385 ARKOD - WMS INSPIRE PDFPrintSubjekti Važeći
0386 ARKOD - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
0387 ARKOD - WFS INSPIRE PDFPrintSubjekti Važeći
0388 Smještajni kapaciteti u turizmu PDFPrintSubjekti Važeći
0389 ARKOD - WFS PDFPrintSubjekti Važeći
0390 DZS Kataloška usluga PDFPrintSubjekti Važeći
0391 Digitalni katastarski plan- WMS (sporazum) PDFPrintSubjekti Važeći
0392 Digitalni katastarski plan- WFS (sporazum) PDFPrintSubjekti Važeći
0393 Okolišno osjetljivi trajni travnjaci PDFPrintSubjekti Važeći
0394 ARKOD - arhivski podaci - 31.12.2011. PDFPrintSubjekti Važeći
0395 ARKOD - arhivski podaci - 31.12.2012. PDFPrintSubjekti Važeći
0396 ARKOD - arhivski podaci - 31.12.2013. PDFPrintSubjekti Važeći
0397 ARKOD - arhivski podaci - 31.12.2014. PDFPrintSubjekti Važeći
0398 ARKOD - arhivski podaci - 31.12.2015. PDFPrintSubjekti Važeći
0399 ARKOD - arhivski podaci - 31.12.2016. PDFPrintSubjekti Važeći
0400 ARKOD - arhivski podaci - 31.12.2017. PDFPrintSubjekti Važeći
0401 ARKOD - arhivski podaci - 31.12.2018. PDFPrintSubjekti Važeći
0402 Hrvatska osnovna karta HOK - WMS (registrirani korisnici) PDFPrintSubjekti Važeći
0403 Hrvatska osnovna karta HOK - WMTS (registrirani korisnici) PDFPrintSubjekti Važeći
0404 Digitalni model reljefa DMR - WMS (registrirani korisnici) PDFPrintSubjekti Važeći
0405 Topografske karte - WMS (registrirani korisnici) PDFPrintSubjekti Važeći
0406 Topografske karte - WMTS (registrirani korisnici) PDFPrintSubjekti Važeći
0407 Hrvatska osnovna karta HOK - WMS (sporazum) PDFPrintSubjekti Važeći
0408 Hrvatska osnovna karta HOK - WMTS (sporazum) PDFPrintSubjekti Važeći
0409 Topografske karte - WMS (sporazum) PDFPrintSubjekti Važeći
0410 Topografske karte - WMTS (sporazum) PDFPrintSubjekti Važeći
0411 ARKOD - HOLDING PDFPrintSubjekti Važeći
0412 ARKOD - SITE PDFPrintSubjekti Važeći
0413 Registar prostornih jedinica - WMS (sporazum) PDFPrintSubjekti Važeći
0414 Registar prostornih jedinica - WFS (sporazum) PDFPrintSubjekti Važeći
0415 Upravne jedinice - ATOM (sporazum) PDFPrintSubjekti Važeći
0416 Adrese - ATOM (sporazum) PDFPrintSubjekti Važeći
0417 Alfanumerički podaci Registra prostornih jedinica (sporazum) PDFPrintSubjekti Važeći
0418 Digitalni ortofoto u mjerilu 1:5000_2018. godina PDFPrintSubjekti Važeći
0431 Digitalni ortofoto 2011 - WMS (registrirani korisnici) PDFPrintSubjekti Važeći
0420 Digitalni ortofoto 2011 - WMTS (registrirani korisnici) PDFPrintSubjekti Važeći
0421 Digitalni ortofoto 2011 - WMS (sporazum) PDFPrintSubjekti Važeći
0422 Digitalni ortofoto 2011 - WMTS (sporazum) PDFPrintSubjekti Važeći
0423 Digitalni ortofoto 2014/16 - WMS (registrirani korisnici) PDFPrintSubjekti Važeći
0424 Digitalni ortofoto 2014/16 - WMTS (registrirani korisnici) PDFPrintSubjekti Važeći
0425 Digitalni ortofoto 2014/16 - WMS (sporazum) PDFPrintSubjekti Važeći
0426 Digitalni ortofoto 2014/16 - WMTS (sporazum) PDFPrintSubjekti Važeći
0427 Digitalni ortofoto 2017- WMS (registrirani korisnici) PDFPrintSubjekti Važeći
0428 Digitalni ortofoto 2017 - WMTS (registrirani korisnici) PDFPrintSubjekti Važeći
0429 Digitalni ortofoto 2017 - WMS (sporazum) PDFPrintSubjekti Važeći
0430 Digitalni ortofoto 2017 - WMTS (sporazum) PDFPrintSubjekti Važeći
0419 Digitalni ortofoto 2018 - WMS PDFPrintSubjekti Važeći
0432 Digitalni ortofoto 2018 - WMS (registrirani korisnici) PDFPrintSubjekti Važeći
0433 Digitalni ortofoto 2018 - WMTS (registrirani korisnici) PDFPrintSubjekti Važeći
0434 Digitalni ortofoto 2018 - WMS (sporazum) PDFPrintSubjekti Važeći
0435 Digitalni ortofoto 2018 - WMTS (sporazum) PDFPrintSubjekti Važeći
0436 Topografska osnova Grada Zagreba 2018 PDFPrintSubjekti Važeći
0437 Digitalni model reljefa PDFPrintSubjekti Važeći
0438 Digitalni model površina PDFPrintSubjekti Važeći
0439 Topografska osnova Grada Zagreba 2018 - WMS PDFPrintSubjekti Važeći