Zaštićena područja Republike Hrvatske - WFS
Prijava
Korisnik: Public

Zaštićena područja Republike Hrvatske - WFS


PDFPrintSubjekti

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view.php?id=101

Jedinstvena oznaka izvora:

0101

Naziv izvora prostornih podataka:

Zaštićena područja Republike Hrvatske - WFS

Sažetak izvora:

Prostorna baza podataka koja sadrži podatke o zaštićenim područjima u Republici Hrvatskoj u kategorijama zaštite prema Zakonu o zaštiti prirode: strogi rezervat, nacionalni park, park prirode, posebni rezervat, regionalni park, spomenik prirode, značajni krajobraz, park - šuma i spomenik parkovne arhitekture.

Vrsta izvora:

usluga

Format podataka:

WFS

Adresa izvora:

http://services.bioportal.hr/wfs?request=GetCapabilities

Naziv subjekta NIPP-a:

0044 - Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

I 9 Zaštićena područja

Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

nema

Datum uključivanja izvora u NIPP:

18-05-2013

Upareni izvor:

0104 Zaštićena područja Republike Hrvatske

Metapodaci:

http://geoportal.nipp.hr/hr/application/find#uuid=9ab92c2f-95ca-45f4-9e0b-9a7d8ea65a14

Napomena: