Ekološka mreže NATURA 2000 Republike Hrvatske - WFS
Prijava
Korisnik: Public

Ekološka mreže NATURA 2000 Republike Hrvatske - WFS


PDFPrintSubjekti

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view.php?id=102

Jedinstvena oznaka izvora:

0102

Naziv izvora prostornih podataka:

Ekološka mreže NATURA 2000 Republike Hrvatske - WFS

Sažetak izvora:

Prostorna baza koja sadrži podatke o područjima Ekološke mreže Natura 2000 u RH. Prostorni podatak sastoji se od 743 poligonskih područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove (POVS) te 38 poligonskih područja očuvanja značajna za ptice (POP). Državni zavod za zaštitu prirode pripremio je prijedlog ekološke mreže NATURA 2000 za Hrvatsku temeljem obrade prikupljenih podataka o rasprostranjenosti NATURA 2000 vrsta i stanišnih tipova u Hrvatskoj te ga nadopunio u 2015. godini temeljem zaključaka Biogeografskog seminara u RH. Ekološka mreža Natura 2000 službeno je proglašena Uredbom o ekološkoj mreži (NN 124/2013) te dopunjena Uredbom o izmjenama Uredbe o ekološkoj mreži (NN105/15).

Ovaj sloj sadrži granice područja ekološke mreže Natura 2000 te ciljne vrste i staništa za svako Natura 2000 područje.

Vrsta izvora:

usluga

Format podataka:

WFS

Adresa izvora:

http://services.bioportal.hr/wfs?request=GetCapabilities

Naziv subjekta NIPP-a:

0044 - Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

I 9 Zaštićena područja

Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

nema

Datum uključivanja izvora u NIPP:

18-05-2013

Upareni izvor:

0105 Ekološka mreža NATURA 2000 Republike Hrvatske

Metapodaci:

http://geoportal.nipp.hr/hr/application/find#uuid=5f8947fc-67f7-446d-9dea-c83dae24fa89

Napomena: