Karta staništa RH - WFS
Prijava
Korisnik: Public

Karta staništa RH - WFS


PDFPrintSubjekti

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view.php?id=103

Jedinstvena oznaka izvora:

0103

Naziv izvora prostornih podataka:

Karta staništa RH - WFS

Sažetak izvora:

Prostorna baza koja sadrži podatke o rasprostranjenosti stanišnih tipova na teritoriju Hrvatske prema Nacionalnoj klasifikaciji staništa. Kartografski prikaz je razlučivosti mjerila 1: 100 000, a minimalna jedinica kartiranja je 9 ha. Kartirana su i linijska staništa (minimalna dužina 300 metara). Lokaliteti sa staništima zastupljenim na malim površinama prikazani su kao točke. Kartirana su staništa na cjelokupnom teritoriju Hrvatske, uključujući i more. Karta staništa dostupna je za pregled i pretraživanje u okviru aplikacije CRO Habitats (www.crohabitats.hr) koja osim pregleda karte staništa, sadrži i kataloške podatke o stanišnim tipovima u RH (prema Nacionalnoj klasifikaciji staništa) te prostorne podatke vezane za terenska opažanja stanišnih tipova.

Vrsta izvora:

usluga

Format podataka:

WFS

Adresa izvora:

http://services.bioportal.hr/wfs

Naziv subjekta NIPP-a:

0040 - Hrvatska agencija za okoliš i prirodu

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 18 Staništa i biotopi

Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

nema

Datum uključivanja izvora u NIPP:

18-05-2013

Upareni izvor:

0106 Karta staništa RH

Metapodaci:

http://geoportal.nipp.hr/hr/application/find#uuid=e464ad37-04a6-4a6a-a732-7dc5f35a4e6a

Napomena: