Pokrov i namjena korištenja zemljišta CORINE Land Cover (CLC) - WFS
Prijava
Korisnik: Public

Pokrov i namjena korištenja zemljišta CORINE Land Cover (CLC) - WFS


PDFPrintSubjekti

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view.php?id=108

Jedinstvena oznaka izvora:

0108

Naziv izvora prostornih podataka:

Pokrov i namjena korištenja zemljišta CORINE Land Cover (CLC) - WFS

Sažetak izvora:

CLC Hrvatska predstavlja digitalnu bazu podataka o stanju zemljišnog pokrova Republike Hrvatske za razdoblje 1980. – 2012. prema CORINE nomenklaturi te je na taj način osigurana konzistentnost i homogenizacija s podacima cijele Europske unije.
Baza sadrži:
CLC 2012 – baza koja predstavlja pokrov zemljišta za referentnu 2012. godinu;
CLC 2006 – baza koja predstavlja pokrov zemljišta za referentnu 2006. godinu;
CLC 2000 - baza koja predstavlja pokrov zemljišta za referentnu 2000. godinu;
CLC 1990 - baza koja predstavlja pokrov zemljišta za 1990. godinu, nastala spajanjem baze promjena i baze pokrova zemljišta referentne 2000. godine;
CLC 1980 - baza koja predstavlja pokrov zemljišta za 1980. godinu, nastala spajanjem baze promjena i baze pokrova zemljišta referentne 2000. godine.

Vrsta izvora:

usluga

Format podataka:

WFS

Adresa izvora:

http://servisi.azo.hr/tlo/wfs?request=GetCapabilities

Naziv subjekta NIPP-a:

0040 - Hrvatska agencija za okoliš i prirodu

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

II 2 Pokrov zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Dostupni na zahtjev.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

18-05-2013

Upareni izvor:

0035 Pokrov i namjena korištenja zemljišta CORINE Land Cover (CLC)

Metapodaci:

http://geoportal.nipp.hr/hr/application/find#uuid=ecfd10e1-1f08-4218-a8bf-455ea5ea2af2

Napomena: