Eksploatacijska i istražna polja mineralnih sirovina u Republici Hrvatskoj - WMS
Prijava
Korisnik: Public

Eksploatacijska i istražna polja mineralnih sirovina u Republici Hrvatskoj - WMS


PDFPrintSubjekti

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view.php?id=109

Jedinstvena oznaka izvora:

0109

Naziv izvora prostornih podataka:

Eksploatacijska i istražna polja mineralnih sirovina u Republici Hrvatskoj - WMS

Sažetak izvora:

Baza prikazuje 650 objekata koji su klasificirani kao eksploatacijska i istražna polja mineralnih sirovina, a kao podloga je korištena baza CLC2000.
Iz Karte mineralnih sirovina računa se jedan od pokazatelja Nacionalne liste pokazatelja za industriju (Vađenje prirodnih resursa: pijesak, glina, šljunak, kamen i lapor).

Vrsta izvora:

usluga

Format podataka:

WMS

Adresa izvora:

http://gis.azo.hr/gisapp/services/AZO_PublicData/Mineralne_sirovine/MapServer/WMSServer?

Naziv subjekta NIPP-a:

0040 - Hrvatska agencija za okoliš i prirodu

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 21 Izvori minerala

Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema

Datum uključivanja izvora u NIPP:

18-05-2013

Upareni izvor:

0037 Eksploatacijska i istražna polja mineralnih sirovina u Republici Hrvatskoj

Metapodaci:

http://geoportal.nipp.hr/hr/application/find#uuid=3efac770-ed55-41b2-8e0d-2f352784e0cd

Napomena: