Eksploatacijska i istražna polja mineralnih sirovina u Republici Hrvatskoj - WMS
Prijava
Korisnik: Public

Eksploatacijska i istražna polja mineralnih sirovina u Republici Hrvatskoj - WMS


PDFPrintSubjekti

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view.php?id=109

Jedinstvena oznaka izvora:

0109

Naziv izvora prostornih podataka:

Eksploatacijska i istražna polja mineralnih sirovina u Republici Hrvatskoj - WMS

Sažetak izvora:

Karta eksploatacijskih i istražnih polja mineralnih sirovina u Republici Hrvatskoj pokazuje 650 objekata koji su klasificirani kao eksploatacijska i istražna polja mineralnih sirovina, a kao podloga korištena je baza CLC2000.

Vrsta izvora:

usluga

Format podataka:

WMS

Adresa izvora:

http://servisi.azo.hr/industrija/wms?request=GetCapabilities

Naziv subjekta NIPP-a:

0044 - Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema

Datum uključivanja izvora u NIPP:

18-05-2013

Upareni izvor:

0037 Eksploatacijska i istražna polja mineralnih sirovina u Republici Hrvatskoj

Metapodaci:

http://geoportal.nipp.hr/hr/application/find#uuid=86d789e9-7ac7-4e3b-a12c-5b618c0bdff5

Napomena: