Registar postrojenja u kojima je utvrđena prisutnost opasnih tvari - WFS
Prijava
Korisnik: Public

Registar postrojenja u kojima je utvrđena prisutnost opasnih tvari - WFS


PDFPrintSubjekti

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view.php?id=112

Jedinstvena oznaka izvora:

0112

Naziv izvora prostornih podataka:

Registar postrojenja u kojima je utvrđena prisutnost opasnih tvari - WFS

Sažetak izvora:

U bazi se nalaze podaci o operatorima i njihovim postrojenjima u Republici Hrvatskoj s podacima o vrsti i količini opasnih tvari prema Prilogu I Uredbe, načinu njihova skladištenja, Gauss-Krügerovim koordinatama, opisu i smještaju postrojenja, izradi planova i dr. dokumenata u skladu s zakonskom legislativom (Uredbom), vjerojatnosti da dođe do velike nesreće i domino efekta, zoni ugroženosti, eventualnom broju žrtava, da li učinci najgoreg slučaja izlaze izvan granice subjekta, eventualnoj tajnosti podataka.

Vrsta izvora:

usluga

Format podataka:

WFS

Adresa izvora:

http://servisi.azo.hr/industrija/wfs?request=GetCapabilities

Naziv subjekta NIPP-a:

0044 - Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Dostupno na zahtjev.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

18-05-2013

Upareni izvor:

0038 Registar postrojenja u kojima je utvrđena prisutnost opasnih tvari

Metapodaci:

http://geoportal.nipp.hr/hr/application/find#uuid=5268a8e1-a3af-49f9-9570-ca0a44efda2b

Napomena: