Registar postrojenja u kojima su prisutne opasne tvari - WFS
Prijava
Korisnik: Public

Registar postrojenja u kojima su prisutne opasne tvari - WFS


PDFPrintSubjekti

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view.php?id=112

Jedinstvena oznaka izvora:

0112

Naziv izvora prostornih podataka:

Registar postrojenja u kojima su prisutne opasne tvari - WFS

Sažetak izvora:

U bazi se nalaze podaci o operaterima i njihovim područjima postrojenja u Republici Hrvatskoj s podacima o vrsti i količini opasnih tvari, načinu njihova skladištenja, Gauss-Krügerovim koordinatama, opisu i smještaju područja postrojenja, izradi planova i drugih dokumenata u skladu sa zakonodavstvom (Uredbom), vjerojatnosti da dođe do velike nesreće i domino efekta, zoni ugroženosti, eventualnome broju žrtava, izlaze li učinci najgorega slučaja izvan granice subjekta, eventualnoj tajnosti podataka i dr.

Vrsta izvora:

usluga

Format podataka:

WFS

Adresa izvora:

http://gis.azo.hr/gisapp/services/AZO_PublicData/RPOT/MapServer/WFSServer?

Naziv subjekta NIPP-a:

0040 - Hrvatska agencija za okoliš i prirodu

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:



Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema

Datum uključivanja izvora u NIPP:

18-05-2013

Upareni izvor:

0038 Registar postrojenja u kojima je utvrđena prisutnost opasnih tvari

Metapodaci:

http://geoportal.nipp.hr/hr/application/find#uuid=6379ef7b-f9a7-49ce-b213-7951df87e522

Napomena: