Očevidnik prijavljenih velikih nesreća - WMS
Prijava
Korisnik: Public

Očevidnik prijavljenih velikih nesreća - WMS


PDFPrintSubjekti

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view.php?id=113

Jedinstvena oznaka izvora:

0113

Naziv izvora prostornih podataka:

Očevidnik prijavljenih velikih nesreća - WMS

Sažetak izvora:

Podaci o postrojenjima u Republici Hrvatskoj kod kojih je došlo do izbijanja velike nesreće (akcidenta). Navedeni su podaci o postrojenju te svi prijavljeni podaci o samoj velikoj nesreći ili akcidentu (vrijeme i datum nastanka, vrijeme i datum završetka, uzrok nastanka, način i vrijeme dojave, opis samo velike nesreće, posljedice, mjere, itd).

Vrsta izvora:

usluga

Format podataka:

WMS

Adresa izvora:

http://servisi.azo.hr/industrija/wms?request=GetCapabilities

Naziv subjekta NIPP-a:

0044 - Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 5 Ljudsko zdravlje i sigurnost

Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Dostupno na zahtjev.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

18-05-2013

Upareni izvor:

0039 Očevidnik prijavljenih velikih nesreća

Metapodaci:

http://geoportal.nipp.hr/hr/application/find#uuid=5ccd8c9d-b3a4-4ff6-969a-e85a2e06fb9b

Napomena: