Očevidnik prijavljenih velikih nesreća - WFS
Prijava
Korisnik: Public

Očevidnik prijavljenih velikih nesreća - WFS


PDFPrintSubjekti

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view.php?id=114

Jedinstvena oznaka izvora:

0114

Naziv izvora prostornih podataka:

Očevidnik prijavljenih velikih nesreća - WFS

Sažetak izvora:

U bazi se nalaze podaci o onim područjima postrojenja u kojima je utvrđena prisutnost opasnih tvari u Republici Hrvatskoj kod kojih je došlo do izbijanja velikih nesreća i/ili iznenadnih događaja. Navedeni su podaci o području postrojenja te svi prijavljeni podaci o samoj velikoj nesreći i/ili iznenadnom događaju (vrijeme i datum nastanka, vrijeme i datum završetka, uzrok nastanka, način i vrijeme dojave, opis same velike nesreće (mjesto nastanka, ispuštanja/emisije, opasne tvari koje su sudjelovale), posljedice, mjere i sl.).

Vrsta izvora:

usluga

Format podataka:

WFS

Adresa izvora:

http://gis.azo.hr/gisapp/services/AZO_PublicData/OPVN/MapServer/WFSServer?

Naziv subjekta NIPP-a:

0040 - Hrvatska agencija za okoliš i prirodu

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 5 Ljudsko zdravlje i sigurnost

Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema

Datum uključivanja izvora u NIPP:

18-05-2013

Upareni izvor:

0039 Očevidnik prijavljenih velikih nesreća

Metapodaci:

http://geoportal.nipp.hr/hr/application/find#uuid=0178f6af-7a84-4a84-9430-7ba9b2ea2370

Napomena: