Kakvoća mora za kupanje u RH - WFS
Prijava
Korisnik: Public

Kakvoća mora za kupanje u RH - WFS


PDFPrintSubjekti

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view.php?id=116

Jedinstvena oznaka izvora:

0116

Naziv izvora prostornih podataka:

Kakvoća mora za kupanje u RH - WFS

Sažetak izvora:

Rezultati praćenja propisanih parametara, pojedinačne, godišnje i konačne ocjene kakvoće mora za kupanje po sezonama kupanja određene prema kriterijima definiranim nacionalnom Uredbom i EU direktivom, prikaz ocjena na Google maps podlogama. Pregled podataka i ocjena točaka ispitivanja moguć je po županijama i gradovima/općinama. Uz ocjene kakvoće mora za kupanje u realnome vremenu, dostupni su podaci o meteorološkim uvjetima i vidljivim onečišćenjima tijekom uzorkovanja, opremljenosti i karakteristikama plaže, fotografije plaža te je omogućeno komentiranje i predlaganje novih točaka ispitivanja. Baza ima i autorizirani dio za upravljanje podacima i kontrolu kvalitete u okviru kojega se obrađuju podaci za izradu izvješća prema obavezama nacionalnih i EU propisa.

Vrsta izvora:

usluga

Format podataka:

WFS

Adresa izvora:

http://faust.izor.hr:8080/geoserver/plaze/wfs

Naziv subjekta NIPP-a:

0040 - Hrvatska agencija za okoliš i prirodu

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema

Datum uključivanja izvora u NIPP:

18-05-2013

Upareni izvor:

0043 Kakvoća mora za kupanje u RH

Metapodaci:

http://geoportal.nipp.hr/hr/application/find#uuid=8b443ab6-1de3-42f8-9f57-48678faae179

Napomena: