Digitalna karta visokonaponskih objekata i postrojenja HOPS-a (nazivnog napona 110, 220 i 400 kV)
Prijava
Korisnik: Public

Digitalna karta visokonaponskih objekata i postrojenja HOPS-a (nazivnog napona 110, 220 i 400 kV)


PDFPrintSubjekti

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view.php?id=128

Jedinstvena oznaka izvora:

0128

Naziv izvora prostornih podataka:

Digitalna karta visokonaponskih objekata i postrojenja HOPS-a (nazivnog napona 110, 220 i 400 kV)

Sažetak izvora:

Digitalna karta HOPS-a skupni je grafički prikaz postojećeg stanja visokonsponske mreže (nazivnog napona 110 kV i više) iz terenskih izmjera (geodetskih elaborata, izvedbenih projekata i geotehničkih izmjera) na podlogama karata TK 25, HOK i DOF, a koji sadrže podatke o ogradama visokonaponskih postrojenja i trasama visokonaponskih dalekovoda i kabela u vlasništvu Hrvatskog operatora prijenosnog sustava d.o.o.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

DWG

Adresa izvora:

www.hops.hr

Naziv subjekta NIPP-a:

0030 - Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o.

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 6 Komunalne i javne usluge

Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Naknada

Datum uključivanja izvora u NIPP:

09-06-2015

Upareni izvor:


Metapodaci:

nema u Katalogu

Napomena: