Strateške karte buke
Prijava
Korisnik: Public

Strateške karte buke


PDFPrintSubjekti

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view.php?id=133

Jedinstvena oznaka izvora:

0133

Naziv izvora prostornih podataka:

Strateške karte buke

Sažetak izvora:

Strateška karta buke je temeljna karta buke namijenjena cjelovitom ocjenjivanju izloženosti stanovništva buci od različitih izvora buke. Karte buke su prikazi postojećih i predviđenih razina imisija buke na promatranom području, izražena harmoniziranim indikatorima buke. Na strateškim kartama buke moraju biti prikazane razine buke u suglasju s harmoniziranim indikatorima buke (Lden, Lday, Levening, Lnight) preko ukupnog broja stanovnika i/ili stanova izloženih buci određene razine. Najčešći podaci koje karta buke sadrži jesu prekoračenje propisanih dopuštenih vrijednosti, procijenjeni broj ljudi izloženih pojedinim razinama buke te procijenjeni broj stanova, škola, bolnica izloženih određenim vrijednostima indikatora buke u promatranom području.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

shp, PDF

Adresa izvora:


Naziv subjekta NIPP-a:

0034 - Ministarstvo zdravstva

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 5 Ljudsko zdravlje i sigurnost

Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Dostupno na zahtjev

Datum uključivanja izvora u NIPP:

09-06-2015

Upareni izvor:


Metapodaci:

http://geoportal.nipp.hr/hr/application/find#uuid=a6edbea0-b7a8-4ebb-ba16-9c1fc00e105a

Napomena: