Procjena ranjivosti od katastrofa u RH
Prijava
Korisnik: Public

Procjena ranjivosti od katastrofa u RH


PDFPrintSubjekti

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view.php?id=142

Jedinstvena oznaka izvora:

0147

Naziv izvora prostornih podataka:

Procjena ranjivosti od katastrofa u RH

Sažetak izvora:

Vektorski/grafički podaci o procjeni ranjivosti za scenarije - bolesti bilja, bolesti životinja, ekstremne temperature, epidemije i pandemije, industrijske nesreće, poplave izazvane izlijevanjem kopnenih vodenih tijela,potres, požari otvorenog tipa, snijeg i led, suša, zaslanjenost kopna na razini županije i složeni rizik - potres i poplava u Gradu Zagrebu.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

shp

Adresa izvora:

http://zeos.duzs.hr/zeos_web/

Naziv subjekta NIPP-a:

0036 - Državna uprava za zaštitu i spašavanje

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 12 Područja prirodnih opasnosti

Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Ograničeno

Datum uključivanja izvora u NIPP:

09-06-2015

Upareni izvor:


Metapodaci:

http://geoportal.nipp.hr/hr/application/find#uuid=5db4b2ee-4312-4104-8ee2-df989af48052

Napomena: