Ranjiva područja
Prijava
Korisnik: Public

Ranjiva područja


PDFPrintSubjekti

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view.php?id=155

Jedinstvena oznaka izvora:

0160

Naziv izvora prostornih podataka:

Ranjiva područja

Sažetak izvora:

Ranjiva područja određena su Odlukom o određivanju ranjivih područja u Republici Hrvatskoj (NN 130/12) koja propisuje i da se kartografski prikaz ranjivih područja, u mjerilu 1:25.000, čuva u izvornom obliku u Hrvatskim vodama.
Ranjiva područja su područja na kojima je, potrebno provesti pojačane mjere zaštite voda od onečišćenja nitratima poljoprivrednog porijekla.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

ESRI Shapefile

Adresa izvora:

http://www.voda.hr

Naziv subjekta NIPP-a:

0038 - Hrvatske vode

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 11 Područja upravljanja/zaštićena područja/uređena područja i jedinice za izvješćivanje

Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Dostupno na zahtjev bez naknade

Datum uključivanja izvora u NIPP:

09-06-2015

Upareni izvor:


Metapodaci:

nema u Katalogu

Napomena: