Katastar površinskih vodnih tijela
Prijava
Korisnik: Public

Katastar površinskih vodnih tijela


PDFPrintSubjekti

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view.php?id=159

Jedinstvena oznaka izvora:

0164

Naziv izvora prostornih podataka:

Katastar površinskih vodnih tijela

Sažetak izvora:

Pravilnikom o sadržaju, obliku i načinu vođenja vodne dokumentacije (NN 120/10) propisuje se vođenje Katastra površinskih vodnih tijela koji sadrži prostorni položaj/obuhvat, tip, podatke o ocjeni stanja vodnih tijela, ciljeve zaštite vodnog okoliša te ostale podatke i informacije od interesa za upravljanje vodama za površinska vodna tijela (prirodna, znatno promijenjena i umjetna), i to za:
1. vodotoke,
2. jezera i druge stajaće vode,
3. prijelazne vode,
4. priobalne vode,
5. teritorijalno more (u dijelu koji se odnosi na kemijsko stanje).

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

ESRI Shapefile

Adresa izvora:

http://www.voda.hr

Naziv subjekta NIPP-a:

0038 - Hrvatske vode

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

I 8 Hidrografija
III 11 Područja upravljanja/zaštićena područja/uređena područja i jedinice za izvješćivanje

Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Dostupno na zahtjev bez naknade. Prema Zakonu o pravu na pristup informacijama potrebno je podnijeti Zahtjev za pristup informacijama u skladu sa procedurom detaljnije opisanom na mrežnoj stranici Hrvatskih voda http://www.voda.hr/hr/pristup-informacijama.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

09-06-2015

Upareni izvor:


Metapodaci:

nema u Katalogu

Napomena: