WMS - prostorni planovi - Koprivničko-križevačka županija
Prijava
Korisnik: Public

WMS - prostorni planovi - Koprivničko-križevačka županija


PDFPrintSubjekti

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view.php?id=186

Jedinstvena oznaka izvora:

0191

Naziv izvora prostornih podataka:

WMS - prostorni planovi - Koprivničko-križevačka županija

Sažetak izvora:

Mrežna usluga za prikaz odabranih rasterskih karata prostornih planova županijske i lokalne razine za područje Koprivničko-križevačke županije (prostorni plan županije, prostorni planovi uređenja gradova i općina). Sve 4 adrese izvora sadrže iste slojeve. Karte dostupne putem WMS-a iz materijala koji dostavljaju JLS i/ili stručni izrađivači za objavu priređuje Zavod za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije.

Vrsta izvora:

usluga

Format podataka:

WMS

Adresa izvora:

https://gis1.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ06_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis2.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ06_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis3.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ06_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis4.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ06_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0

Naziv subjekta NIPP-a:

0002 - Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Koprivničko-križevačka županija

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja

Datum uključivanja izvora u NIPP:

10-03-2016

Upareni izvor:

0012 Prostorni planovi

Metapodaci:

http://geoportal.nipp.hr/hr/application/find#uuid=c32d5153-1526-4e98-bd14-d14ddd721f28

Napomena: