Generalni urbanistički plan grada Zagreba
Prijava
Korisnik: Public

Generalni urbanistički plan grada Zagreba


PDFPrintSubjekti

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view.php?id=213

Jedinstvena oznaka izvora:

0218

Naziv izvora prostornih podataka:

Generalni urbanistički plan grada Zagreba

Sažetak izvora:

Generalni urbanistički plan grada Zagreba, prostorni plan koji se, u skladu sa zakonom, donosi za građevno područje naselja grad Zagreb (dio), granice kojega su određene Prostornim planom Grada Zagreba.

Generalnim urbanističkim planom, u skladu sa Strategijom i Programom prostornog uređenja Republike Hrvatske i Prostornim planom Grada Zagreba, utvrđuje se temeljna organizacija prostora, zaštita prirodnih, kulturnih i povijesnih vrijednosti, korištenje i namjena površina, s prijedlogom uvjeta i mjera njihova uređenja.

Generalni urbanistički plan sadrži način i oblike zaštite i korištenja, uvjete i smjernice za uređenje i zaštitu prostora, mjere za unapređivanje i zaštitu okoliša, područja s posebnim i drugim obilježjima, te druge elemente važne za grad Zagreb.

Vrsta izvora:

niz

Format podataka:

mxd, shp, dwg, pdf

Adresa izvora:

https://geoportal.zagreb.hr/karta; https://geoportal.zagreb.hr/Public/GUPZagreb_Public/MapServer/WMSServer https://geoportal.zagreb.hr/Public/GUPZagreb_Public/MapServer/WMSServer

Naziv subjekta NIPP-a:

0013 - Grad Zagreb

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

I 7 Prometne mreže
III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Građevinsko područje naselja grad Zagreb (dio)

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

21-12-2016

Upareni izvor:

0220 GUP Zagreba i GUP Sesveta – WMS

Metapodaci:

http://geoportal.nipp.hr/hr/application/find#uuid=083f1948-17be-4fe4-baa8-0ac0c30c7d7c

Napomena: