Građevinska područja naselja
Prijava
Korisnik: Public

Građevinska područja naselja


PDFPrintSubjekti

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view.php?id=244

Jedinstvena oznaka izvora:

0246

Naziv izvora prostornih podataka:

Građevinska područja naselja

Sažetak izvora:

Podaci o građevinskim područjima naselja nastali obradom prostornih planova županija te prostornih planova uređenja gradova i općina u zavodima za prostorno uređenje županija i Grada Zagreba. Podaci predstavljaju interpretaciju prostornih planova i moguća su odstupanja od stanja u važećim prostornim planovima te se ne smiju koristiti u svrhu izdavanja akata za provedbu zahvata u prostoru i drugih javnih isprava. U sve službene svrhe potrebno je koristiti izvornike važećih prostornih planova. Obradom su obuhvaćeni prostorni planovi na snazi u rujnu 2016.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

SHP, GDB

Adresa izvora:

https://mgipu.gov.hr/

Naziv subjekta NIPP-a:

0002 - Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Bez ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

22-12-2017

Upareni izvor:

0248 Građevinska područja - WFS

Metapodaci:

http://geoportal.nipp.hr/hr/application/find#uuid=9a9fc254-7694-4f02-876f-cb1f0c13348c

Napomena: