Registar geografskih imena - ATOM
Prijava
Korisnik: Public

Registar geografskih imena - ATOM


PDFPrintSubjekti

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view.php?id=247

Jedinstvena oznaka izvora:

0249

Naziv izvora prostornih podataka:

Registar geografskih imena - ATOM

Sažetak izvora:

Registar geografskih imena sadrži geografska imena na teritoriju Republike Hrvatske sa službenih karata i drugih službenih izvornika. Registar sadrži imena županija, gradova/općina, naselja, UNESCO kulturne baštine Republike Hrvatske, zračnih luka, nacionalnih parkova, parkova prirode i ostalih zaštićenih prirodnih objekata, listova novih topografskih karata, imena iz EuroGlobalMap v.3.0. i dr. Također se nastojalo uvesti imena svih otoka, rijeka, jezera, planina, vrhova i ostalih dominantnih geografskih objekata sukladno mjerilu. Podaci o položaju su dani u HTRS96/TM referentnom sustavu. Korišteno je UTF8 kodiranje znakova.

Vrsta izvora:

usluga

Format podataka:

Atom feed, pdf

Adresa izvora:

http://geoportal.nipp.hr/atom/gazetteerRoCAtomDatasetFeed.en.xml

Naziv subjekta NIPP-a:

0001 - Državna geodetska uprava

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

I 3 Geografska imena

Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

12-02-2018

Upareni izvor:

0007 Registar geografskih imena

Metapodaci:

http://geoportal.nipp.hr/hr/application/find#uuid=3195b3bd-e3ee-4220-89b6-1fa53f435dd6

Napomena: