Registar onečišćavanja okoliša - WFS - INSPIRE harmoniziran
Prijava
Korisnik: Public

Registar onečišćavanja okoliša - WFS - INSPIRE harmoniziran


PDFPrintSubjekti

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view.php?id=256

Jedinstvena oznaka izvora:

0257

Naziv izvora prostornih podataka:

Registar onečišćavanja okoliša - WFS - INSPIRE harmoniziran

Sažetak izvora:

Registar onečišćavanja okoliša je skup podataka o izvorima, vrsti, količini, načinu i mjestu ispuštanja, prijenosa i odlaganja onečišćujućih tvari i otpada u okoliš. U pregledniku postoji mogućnost pretraživanja po pravnim subjektima, vrsti onečišćujućih tvari i vrstama otpada, djelatnosti i drugim bitnim kriterijima. Uporabom pred-definiranih izvješća korisnici imaju mogućnost koristiti unaprijed pripremljene tipizirane izvještaje.
Podaci registra onečišćavanja okoliša pripadaju u NIPP temu Industrijski i proizvodni pogoni Data Specification on Production and Industrial Facilities – Technical Guidelines.


Za implementaciju je korišten model podataka definiran shemom:

http://inspire.ec.europa.eu/schemas/pf/4.0/ProductionAndIndustrialFacilities.xsd

Vrsta izvora:

usluga

Format podataka:

WFS

Adresa izvora:

http://servisi.azo.hr/inspire/geos3/pf/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

Naziv subjekta NIPP-a:

0044 - Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 5 Ljudsko zdravlje i sigurnost

Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Dostupni na zahtjev.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

02-05-2018

Upareni izvor:

0036 Registar onečišćavanja okoliša

Metapodaci:

http://geoportal.nipp.hr/hr/application/find#uuid=ca4cdea7-9960-48dc-945e-a2d11a9bddbe

Napomena: