Odsjeci šuma šumoposjednika
Prijava
Korisnik: Public

Odsjeci šuma šumoposjednika


PDFPrintSubjekti

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view.php?id=259

Jedinstvena oznaka izvora:

0260

Naziv izvora prostornih podataka:

Odsjeci šuma šumoposjednika

Sažetak izvora:

Odsjek je najmanja promjenjiva jedinica gospodarske podjele šuma i šumskih zemljišta unutar odjela s kojom se posebno gospodari kao sastojinom. Sastojine se izlučuju u odsjeke prema namjeni šume, uzgojnom obliku, načinu gospodarenja, stadiju razvitka, vrsti drveća, starosti, cilju gospodarenja, omjeru smjese i obrastu. Svakih 10 godina prilikom revizije šumskogospodarskih planova gospodarenja granice odsjeka se mogu mijenjati prema stanju sastojina.

Osim ovih podataka uz određene uvjete za svaki odsjek je moguće dobiti dodatne opise za preko 50 atributa kao što su: opis sastojine, vrste drveća koje se nalaze u odsjeku s omjerom smjese, masa sastojine po vrstama drveća, visine drveća, starost sastojine, ophodnja odsjeka, sklop sastojine, namjena šume i dr.

Podaci o položaju prikazani su u Hrvatskom terestričkom referentnom sustavu 1996 Transvers Merkatorove projekcije (HTRS96/TM).

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

SHP

Adresa izvora:

http://www.savjetodavna.hr; http://gis.hrsume.hr/privsume/wms?layers=priv_ods; http://gis.hrsume.hr/privsume/wfs?layers=priv_ods

Naziv subjekta NIPP-a:

0037 - Ministarstvo poljoprivrede

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

II 2 Pokrov zemljišta
III 4 Korištenje zemljišta
III 11 Područja upravljanja/zaštićena područja/uređena područja i jedinice za izvješćivanje

Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Bez naknade.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

04-05-2018

Upareni izvor:

0261 Odsjeci šuma šumoposjednika - WMS

0262 Odsjeci šuma šumoposjednika - WFS

Metapodaci:

http://geoportal.nipp.hr/hr/application/find#uuid=8dfa32c3-67d3-4a1c-9675-d671cefa6189

Napomena: