Međunarodna proglašenja
Prijava
Korisnik: Public

Međunarodna proglašenja


PDFPrintSubjekti

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view.php?id=281

Jedinstvena oznaka izvora:

0282

Naziv izvora prostornih podataka:

Međunarodna proglašenja

Sažetak izvora:

Prostorna baza podataka koja sadrži podatke o međunarodno zaštićenim područjima u Republici Hrvatskoj. Pojedina područja u Republici Hrvatskoj dio su međunarodnih mreža zaštićenih područja proglašenih kroz različite programe ili konvencije kojih smo potpisnici:

• UNESCO-a područja svjetske baštine (World Heritage),

• Čovjek i biosfera (UNESCO Man and the Biosphere Programme) i

• Svjetski geoparkovi (UNESCO Global Geoparks)

• Popis međunarodno vrijednih močvara (Konvencija o močvarama od međunarodne važnosti naročito kao staništa ptica močvarica (The Convention on Wetlands - the Ramsar Convention))

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

shp

Adresa izvora:

http://www.bioportal.hr/gis/ , http://services.bioportal.hr/wms?request=GetCapabilities , http://services.bioportal.hr/wfs?request=GetCapabilities

Naziv subjekta NIPP-a:

0044 - Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

18-06-2018

Upareni izvor:

0283 Međunarodna proglašenja - WMS

0284 Međunarodna proglašenja - WFS

Metapodaci:

http://geoportal.nipp.hr/hr/application/find#uuid=668f5685-dfa3-4e90-b65f-fad8fddb5094

Napomena: