Flora Croatica Database - WMS
Prijava
Korisnik: Public

Flora Croatica Database - WMS


PDFPrintSubjekti

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view.php?id=288

Jedinstvena oznaka izvora:

0289

Naziv izvora prostornih podataka:

Flora Croatica Database - WMS

Sažetak izvora:

Flora Croatica Database (FCD) funkcionalno je samostalna baza podataka koju je uspostavio i vodi Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu u sklopu vlastite informatičke infrastrukture, a koja je putem uspostavljenih web servisa sadržajno i u realnom vremenu povezana s Informacijskim sustavom zaštite prirode. Kroz prostorni preglednik FCD-a podaci su dostupni svim korisnicima u uopćenom (ugrubljenom) obliku, dok su registriranim korisnicima dostupni izvorni podaci. Na mrežnim stranicama Bioportala (www.bioportal.hr/gis) i Internog portala ISZP-a (http://interni.bioportal.hr/gis/) dostupni su izvorni podaci preuzeti iz literaturnih i herbarskih izvora.

Vrsta izvora:

usluga

Format podataka:

WMS

Adresa izvora:

http://hirc.botanic.hr:8080/geoserver/FCD.nalazista/wms?authkey=41dfdefb-431e-4b82-98cd-b4c228b5d827

Naziv subjekta NIPP-a:

0044 - Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

18-06-2018

Upareni izvor:

0288 Flora Croatica Database

Metapodaci:

http://geoportal.nipp.hr/hr/application/find#uuid=f3a57b09-759d-4c80-b9c6-258e2cf9ecbc

Napomena: