Saproksilni kornjaši
Prijava
Korisnik: Public

Saproksilni kornjaši


PDFPrintSubjekti

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view.php?id=290

Jedinstvena oznaka izvora:

0291

Naziv izvora prostornih podataka:

Saproksilni kornjaši

Sažetak izvora:

Rasprostranjenost vrsta u RH je skup prostornih i atributnih podataka o opažanjima vrsta na području Republike Hrvatske prikupljenih i analiziranih kroz različite projekte i istraživanja, većim dijelom organizirane od strane HAOP-a te ostalih institucija u sektoru zaštite prirode (MZOE i javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima na državnoj, županijskoj i lokalnoj razini).

Ovaj skup slojeva prikazuje opažanja saproksilnih kornjaša dojavljena od strane šire javnosti, raspodijeljena po godinama dojave.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

shp

Adresa izvora:

http://www.bioportal.hr/gis/ , http://services.bioportal.hr/wms?request=GetCapabilities , http://services.bioportal.hr/wfs?request=GetCapabilities

Naziv subjekta NIPP-a:

0044 - Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

18-06-2018

Upareni izvor:

0292 Saproksilni kornjaši - WMS

0293 Saproksilni kornjaši - WFS

Metapodaci:

http://geoportal.nipp.hr/hr/application/find#uuid=1faacc36-3355-434a-a695-66a606ff7aba

Napomena: