Gospodarenje otpadom
Prijava
Korisnik: Public

Gospodarenje otpadom


PDFPrintSubjekti

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view.php?id=297

Jedinstvena oznaka izvora:

0298

Naziv izvora prostornih podataka:

Gospodarenje otpadom

Sažetak izvora:

Baza sadrži podatke o aktivnim odlagalištima, aktivnim odlagalištima u sanaciji, divljim deponijima otpada u speleološkim objektima, energetskim oporabiteljima/Očevidnicima/ određenog otpada, odlaganju biorazgradivog komunalnog otpada, količinama otpada bioplinskog postrojenja, reciklažnim dvorištima, kazetama za azbest, odlaganju azbestnog građevinskog otpada na kazete, bioplinskim postrojenjima, crnim točkama, količinama komunalnog otpada iz turizma po županijama, kompostanama,stopama oporabe po županijama, tvrtkama sa dozvolom za spaljivanje/suspaljivanje, tvrtkama upisanim u Očevidnik energetskih oporabitelja određenog otpada, objektima za oporabu određenih kategorija otpada, mehaničko biološkoj obradi, centrima za gospodarenje otpadom, te ostalim podacima iz područja gospodarenja otpadom na području Republike Hrvatske. Svaku lokaciju opisuje niz podataka / atributa.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

shp

Adresa izvora:

http://envi.azo.hr/?topic=8 , http://servisi.azo.hr/otpad/wms?request=GetCapabilities , http://servisi.azo.hr/otpad/wfs?request=GetCapabilities

Naziv subjekta NIPP-a:

0044 - Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Dostupni na zahtjev

Datum uključivanja izvora u NIPP:

19-06-2018

Upareni izvor:

0299 Gospodarenje otpadom - WMS

0300 Gospodarenje otpadom - WFS

Metapodaci:

http://geoportal.nipp.hr/hr/application/find#uuid=e97c40e3-017d-4e22-8995-e954002179ed

Napomena: