Gospodarenje otpadom - WMS
Prijava
Korisnik: Public

Gospodarenje otpadom - WMS


PDFPrintSubjekti

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view.php?id=298

Jedinstvena oznaka izvora:

0299

Naziv izvora prostornih podataka:

Gospodarenje otpadom - WMS

Sažetak izvora:

Baza sadrži podatke o aktivnim odlagalištima, aktivnim odlagalištima u sanaciji, divljim deponijima otpada u speleološkim objektima, energetskim oporabiteljima/Očevidnicima/ određenog otpada, odlaganju biorazgradivog komunalnog otpada, količinama otpada bioplinskog postrojenja, reciklažnim dvorištima, kazetama za azbest, odlaganju azbestnog građevinskog otpada na kazete, bioplinskim postrojenjima, crnim točkama, količinama komunalnog otpada iz turizma po županijama, kompostanama,stopama oporabe po županijama, tvrtkama sa dozvolom za spaljivanje/suspaljivanje, tvrtkama upisanim u Očevidnik energetskih oporabitelja određenog otpada, objektima z aoporabu određenih kategorija otpada, mehaničko biološkoj obradi, centrima za gospodarenje otpadom, te ostalim podacima iz područja gospodarenja otpadoma na području Republike Hrvatske. Svaku lokaciju opisuje niz podataka / atributa.

Vrsta izvora:

usluga

Format podataka:

WMS

Adresa izvora:

http://servisi.azo.hr/otpad/wms?request=GetCapabilities

Naziv subjekta NIPP-a:

0044 - Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Dostupni na zahatjev.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

19-06-2018

Upareni izvor:

0298 Gospodarenje otpadom

Metapodaci:

http://geoportal.nipp.hr/hr/application/find#uuid=b022e3be-0eae-4d70-9d76-0a96b6fd0f1e

Napomena: