Gospodarenje otpadom - WFS
Prijava
Korisnik: Public

Gospodarenje otpadom - WFS


PDFPrintSubjekti

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view.php?id=299

Jedinstvena oznaka izvora:

0300

Naziv izvora prostornih podataka:

Gospodarenje otpadom - WFS

Sažetak izvora:

Baza sadrži podatke o aktivnim odlagalištima, aktivnim odlagalištima u sanaciji, divljim deponijima otpada u speleološkim objektima, energetskim oporabiteljima/Očevidnicima/ određenog otpada, odlaganju biorazgradivog komunalnog otpada, količinama otpada bioplinskog postrojenja, reciklažnim dvorištima, kazetama za azbest, odlaganju azbestnog građevinskog otpada na kazete, bioplinskim postrojenjima, crnim točkama, količinama komunalnog otpada iz turizma po županijama, kompostanama,stopama oporabe po županijama, tvrtkama sa dozvolom za spaljivanje/suspaljivanje, tvrtkama upisanim u Očevidnik energetskih oporabitelja određenog otpada, objektima z aoporabu određenih kategorija otpada, mehaničko biološkoj obradi, centrima za gospodarenje otpadom, te ostalim podacima iz područja gospodarenja otpadoma na području Republike Hrvatske. Svaku lokaciju opisuje niz podataka / atributa.

Vrsta izvora:

usluga

Format podataka:

WFS

Adresa izvora:

http://servisi.azo.hr/otpad/wfs?request=GetCapabilities

Naziv subjekta NIPP-a:

0044 - Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Dostupno na zahtjev.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

19-06-2018

Upareni izvor:

0298 Gospodarenje otpadom

Metapodaci:

http://geoportal.nipp.hr/hr/application/find#uuid=1aee9623-4ff3-418c-820a-904e1ef5f217

Napomena: