Karta staništa RH - WMS
Prijava
Korisnik: Public

Karta staništa RH - WMS


PDFPrintSubjekti

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view.php?id=30

Jedinstvena oznaka izvora:

0030

Naziv izvora prostornih podataka:

Karta staništa RH - WMS

Sažetak izvora:

Baza sadrži podatake o rasprostranjenosti stanišnih tipova na teritoriju Hrvatske prema Nacionalnoj klasifikaciji staništa. Kartografski prikaz je razlučivosti mjerila 1: 100 000, a minimalna jedinica kartiranja je 9 ha. Kartirana su i linijska staništa (minimalna dužina 300 metara). Lokaliteti sa staništima zastupljenim na malim površinama prikazani su kao točke. Kartirana su staništa na cjelokupnom teritoriju Hrvatske, uključujući i more.

Vrsta izvora:

usluga

Format podataka:

WMS

Adresa izvora:

http://natura2000.dzzp.hr:6080/arcgis/services/kartastanista/kartastanista100/MapServer/WMSServer?

Naziv subjekta NIPP-a:

0040 - Hrvatska agencija za okoliš i prirodu

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 18 Staništa i biotopi

Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema

Datum uključivanja izvora u NIPP:

18-05-2013

Upareni izvor:

0106 Karta staništa RH

Metapodaci:

http://geoportal.nipp.hr/hr/application/find#uuid=8173b5c3-680f-4c00-afc1-2ce98b977050

Napomena: