Kvaliteta goriva na benzinskim postajama i terminalima
Prijava
Korisnik: Public

Kvaliteta goriva na benzinskim postajama i terminalima


PDFPrintSubjekti

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view.php?id=304

Jedinstvena oznaka izvora:

0305

Naziv izvora prostornih podataka:

Kvaliteta goriva na benzinskim postajama i terminalima

Sažetak izvora:

Baza sadrži podatke o tekućim naftnim gorivima (količine tekućih naftnih goriva stavljenih u promet na domaće tržište prema vrsti goriva, pojedinačnom subjektu i ukupno), podatke o vlasnicima terminala i/ili benzinske postaje, osnovne podatke o benzinskim postajama i terminalima te podatke o tehničkim standardima zaštite okoliša od emisija hlapivih organskih spojeva koji nastaju skladištenjem i distribucijom benzina. U bazi se nalaze i godišnja izvješća o obavljenim ispitivanjima značajki kvalitete tekućih naftnih goriva, podaci o prisutnosti ugrađenoga sustava za povrat benzinskih para tijekom punjenja motornih vozila benzinom te podaci o rezultatima provođenja ispitivanja učinkovitosti spomenutoga sustava.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

alfanumerička baza

Adresa izvora:

http://iszz.azo.hr/kago/ , http://envi.azo.hr/?topic=2, http://servisi.azo.hr/zrak/wms?request=GetCapabilities , http://servisi.azo.hr/zrak/wfs?request=GetCapabilities

Naziv subjekta NIPP-a:

0044 - Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

nema ograničenja

Datum uključivanja izvora u NIPP:

19-06-2018

Upareni izvor:

0306 Kvaliteta goriva na benzinskim postajama i terminalima - WMS

0307 Kvaliteta goriva na benzinskim postajama i terminalima - WFS

Metapodaci:

http://geoportal.nipp.hr/hr/application/find#uuid=bdcb3aa7-ebfb-41cf-95c0-024a611ce7e1

Napomena: