Kakvoća prijelaznih, priobalnih i morskih voda, ribarstvo i marikultura - WMS
Prijava
Korisnik: Public

Kakvoća prijelaznih, priobalnih i morskih voda, ribarstvo i marikultura - WMS


PDFPrintSubjekti

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view.php?id=311

Jedinstvena oznaka izvora:

0312

Naziv izvora prostornih podataka:

Kakvoća prijelaznih, priobalnih i morskih voda, ribarstvo i marikultura - WMS

Sažetak izvora:

Baza podataka o kakvoći mora, ribarstvu i marikulturi sadrži podatke o pokazateljima: trofički indeks, stanje eutrofikacije, koncentracija klorofila a i cvjetanje opasnih algi.

Vrsta izvora:

usluga

Format podataka:

WMS

Adresa izvora:

http://servisi.azo.hr/more/wms?request=GetCapabilities

Naziv subjekta NIPP-a:

0044 - Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

nema ograničenja

Datum uključivanja izvora u NIPP:

19-06-2018

Upareni izvor:

0311 Kakvoća prijelaznih, priobalnih i morskih voda, ribarstvo i marikultura

Metapodaci:

http://geoportal.nipp.hr/hr/application/find#uuid=4c503391-e867-414c-a536-f4ee1cf9c6ad

Napomena: