Pritisci i prijetnje na prirodne vrijednosti - WMS
Prijava
Korisnik: Public

Pritisci i prijetnje na prirodne vrijednosti - WMS


PDFPrintSubjekti

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view.php?id=314

Jedinstvena oznaka izvora:

0315

Naziv izvora prostornih podataka:

Pritisci i prijetnje na prirodne vrijednosti - WMS

Sažetak izvora:

Preglednik sadrži podatke o zaštićenim područjima u RH, zone zaštite nacionalnih parkova i parkova prirode, podatke analize pritisaka i prijetnji na prirodne vrijednosti, CLC i HRL slojeve, ekosustave RH, kartu svjetlosnog onečišćenja, pedološku kartu, ARKOD, prostorne planove NP i PP, ceste kao i podatke Središnjeg registra prostornih jedinica DGU. Dostupan je na hrvatskom i engleskom jeziku.

Vrsta izvora:

usluga

Format podataka:

WMS

Adresa izvora:

http://servisi.azo.hr/priroda/wms?request=GetCapabilities

Naziv subjekta NIPP-a:

0044 - Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Dostupno na zahtjev.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

19-06-2018

Upareni izvor:

0314 Pritisci i prijetnje na prirodne vrijednosti

Metapodaci:

http://geoportal.nipp.hr/hr/application/find#uuid=84f6876b-f76e-4575-b821-6c37820dcf6d

Napomena: