Emisije iz nepokretnih izvora
Prijava
Korisnik: Public

Emisije iz nepokretnih izvora


PDFPrintSubjekti

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view.php?id=316

Jedinstvena oznaka izvora:

0317

Naziv izvora prostornih podataka:

Emisije iz nepokretnih izvora

Sažetak izvora:

Vlasnici/korisnici stacionarnih izvora, koji imaju uspostavljeno kontinuirano mjerenje emisija, dužni su osigurati kontinuirani prijenos podataka računalnom mrežom u Agenciju.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

alfanumerička baza , shp

Adresa izvora:

http://envi.azo.hr/?topic=2 , http://iszz.azo.hr/stacion/ , http://servisi.azo.hr/zrak/wms?request=GetCapabilities , http://servisi.azo.hr/zrak/wfs?request=GetCapabilities

Naziv subjekta NIPP-a:

0044 - Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 5 Ljudsko zdravlje i sigurnost
III 7 Sustavi za nadzor okoliša

Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

19-06-2018

Upareni izvor:

0318 Emisije iz nepokretnih izvora - WMS

0319 Emisije iz nepokretnih izvora - WFS

0359 Emisije iz nepokretnih izvora - WFS - INSPIRE harmoniziran

Metapodaci:

http://geoportal.nipp.hr/hr/application/find#uuid=678051be-7193-4305-8b87-e7c94b3f7d9d

Napomena: