Emisije iz nepokretnih izvora - WFS
Prijava
Korisnik: Public

Emisije iz nepokretnih izvora - WFS


PDFPrintSubjekti

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view.php?id=318

Jedinstvena oznaka izvora:

0319

Naziv izvora prostornih podataka:

Emisije iz nepokretnih izvora - WFS

Sažetak izvora:

Vlasnici/korisnici stacionarnih izvora, koji imaju uspostavljeno kontinuirano mjerenje emisija, dužni su osigurati kontinuirani prijenos podataka računalnom mrežom u Agenciju.

Vrsta izvora:

usluga

Format podataka:

WFS

Adresa izvora:

http://servisi.azo.hr/zrak/wfs?request=GetCapabilities

Naziv subjekta NIPP-a:

0044 - Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 5 Ljudsko zdravlje i sigurnost
III 7 Sustavi za nadzor okoliša

Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

19-06-2018

Upareni izvor:

0317 Emisije iz nepokretnih izvora

Metapodaci:

http://geoportal.nipp.hr/hr/application/find#uuid=ac726e28-b34c-4e81-bab3-a7b80d009076

Napomena: