Emisije hlapivih organskih spojeva
Prijava
Korisnik: Public

Emisije hlapivih organskih spojeva


PDFPrintSubjekti

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view.php?id=319

Jedinstvena oznaka izvora:

0320

Naziv izvora prostornih podataka:

Emisije hlapivih organskih spojeva

Sažetak izvora:

Baza sadrži podatke o operaterima postrojenja u kojima se koriste organska otapala ili proizvodi koji sadrže hlapive organske spojeve. U bazi su pohranjeni podaci o postrojenjima, odnosno o aktivnostima u kojima se koriste organska otapala, a za svako se postrojenje unose dostavljeni podaci (vrste korištenih organskih otapala, potrošnja pojedinačnih otapala - t/ god, u kupna godišnja količina korištenih organskih otapala - t/god. i d r.), kao i podaci o emisijama hlapivih organskih spojeva (emisije u otpadnim plinovima izražene u mg C/m3, fugitivne emisije, ukupne izmjerene/ izračunate emisije, način praćenja emisija) te podaci o postojanju tehnika smanjivanja emisija.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

alfanumerička baza , shp

Adresa izvora:

http://envi.azo.hr/?topic=2 , http://otapala.azo.hr, http://servisi.azo.hr/zrak/wms?request=GetCapabilities , http://servisi.azo.hr/zrak/wfs?request=GetCapabilities

Naziv subjekta NIPP-a:

0044 - Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

nema ograničenja

Datum uključivanja izvora u NIPP:

19-06-2018

Upareni izvor:

0321 Emisije hlapivih organskih spojeva - WMS

0322 Emisije hlapivih organskih spojeva - WFS

Metapodaci:

http://geoportal.nipp.hr/hr/application/find#uuid=364a0c56-4dc6-42eb-9269-144ca836269b

Napomena: