Zaštićena područja RH - WMS
Prijava
Korisnik: Public

Zaštićena područja RH - WMS


PDFPrintSubjekti

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view.php?id=32

Jedinstvena oznaka izvora:

0032

Naziv izvora prostornih podataka:

Zaštićena područja RH - WMS

Sažetak izvora:

Prostorna baza podataka koja sadrži podatke o zaštićenim područjima u RH u kategorijama zaštite prema Zakonu o zaštiti prirode: strogi rezervat, nacionalni park, park prirode, posebni rezervat, regionalni park, spomenik prirode, značajni krajobraz, park - šuma i spomenik parkovne arhitekture.

Vrsta izvora:

usluga

Format podataka:

WMS

Adresa izvora:

http://natura2000.dzzp.hr:6080/arcgis/services/zasticenapodrucja/zasticenapodrucja/MapServer/WMSServer?

Naziv subjekta NIPP-a:

0040 - Hrvatska agencija za okoliš i prirodu

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

I 9 Zaštićena područja

Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema

Datum uključivanja izvora u NIPP:

18-05-2013

Upareni izvor:

0104 Zaštićena područja RH

Metapodaci:

http://geoportal.nipp.hr/hr/application/find#uuid=6fd45191-9f5b-49b8-aa74-1b5e1eff359b

Napomena: