Popis pravnih osoba koje obavljaju djelatnosti u području zaštite zraka - WMS
Prijava
Korisnik: Public

Popis pravnih osoba koje obavljaju djelatnosti u području zaštite zraka - WMS


PDFPrintSubjekti

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view.php?id=323

Jedinstvena oznaka izvora:

0324

Naziv izvora prostornih podataka:

Popis pravnih osoba koje obavljaju djelatnosti u području zaštite zraka - WMS

Sažetak izvora:

Baza sadrži popis svih izdanih rješenja Ministarstva zaštite okoliša i prirode pravnim osobama s podacima o datumu traženja, izdavanja, izvršnosti (početku važenja), roku valjanosti te klasi i urudžbenom broju rješenja, kao i datumu akreditacije ispitnoga laboratorija, tj. pravne osobe. Baza također sadrži i popis metoda mjerenja kvalitete zraka i emisija u zrak iz nepokretnih izvora te provjere ispravnosti mjernoga sustava za kontinuirano mjerenje emisija, za koje su pravne osobe akreditirane te navodi tvari čije koncentracije navedene metode mjerenja prate.

Vrsta izvora:

usluga

Format podataka:

WMS

Adresa izvora:

http://servisi.azo.hr/zrak/wms?request=GetCapabilities

Naziv subjekta NIPP-a:

0044 - Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

19-06-2018

Upareni izvor:

0323 Popis pravnih osoba koje obavljaju djelatnosti u području zaštite zraka

Metapodaci:

http://geoportal.nipp.hr/hr/application/find#uuid=5e709ad2-9856-4431-a5fa-89dbb1a13b43

Napomena: