Popis pravnih osoba koje obavljaju djelatnosti u području zaštite zraka - WFS
Prijava
Korisnik: Public

Popis pravnih osoba koje obavljaju djelatnosti u području zaštite zraka - WFS


PDFPrintSubjekti

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view.php?id=324

Jedinstvena oznaka izvora:

0325

Naziv izvora prostornih podataka:

Popis pravnih osoba koje obavljaju djelatnosti u području zaštite zraka - WFS

Sažetak izvora:

Baza sadrži popis svih izdanih rješenja Ministarstva zaštite okoliša i prirode pravnim osobama s podacima o datumu traženja, izdavanja, izvršnosti (početku važenja), roku valjanosti te klasi i urudžbenom broju rješenja, kao i datumu akreditacije ispitnoga laboratorija, tj. pravne osobe. Baza također sadrži i popis metoda mjerenja kvalitete zraka i emisija u zrak iz nepokretnih izvora te provjere ispravnosti mjernoga sustava za kontinuirano mjerenje emisija, za koje su pravne osobe akreditirane te navodi tvari čije koncentracije navedene metode mjerenja prate.

Vrsta izvora:

usluga

Format podataka:

WFS

Adresa izvora:

http://servisi.azo.hr/zrak/wfs?request=GetCapabilities

Naziv subjekta NIPP-a:

0044 - Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

19-06-2018

Upareni izvor:


Metapodaci:

http://geoportal.nipp.hr/hr/application/find#uuid=4b5797fd-bbd1-477b-b1f8-8f586061ec83

Napomena: