Biogeografske regije
Prijava
Korisnik: Public

Biogeografske regije


PDFPrintSubjekti

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view.php?id=325

Jedinstvena oznaka izvora:

0326

Naziv izvora prostornih podataka:

Biogeografske regije

Sažetak izvora:

Sloj biogeografske regije Republike Hrvatske predstavlja izvadak iz europske karte biogeografskih regija, korištene za uspostavu Direktive o staništima (92/43/EEC) te Smaragdne mreže (Emerald Network). Europska karta biogeografskih regija obuhvaća zemlje članice Europske unije te zemlje unutar Smaragdne mreže (zemlje potpisnice Bernske konvencije), a sloj je moguće preuzeti na stranicama Europske agencije za okoliš: https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/biogeographical-regions-europe-3.

Izvadak karte za područje Republike Hrvatske obuhvaća tri biogeografske regije, a to su alpinska, mediteranska i kontinentalna.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

shp

Adresa izvora:

http://www.bioportal.hr/, http://services.bioportal.hr/wms?request=GetCapabilities , http://services.bioportal.hr/wfs?request=GetCapabilities

Naziv subjekta NIPP-a:

0044 - Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 17 Biogeografske regije

Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Dostupni na zahtjev.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

19-06-2018

Upareni izvor:

0327 Biogeografske regije - WMS

0328 Biogeografske regije - WFS

Metapodaci:

http://geoportal.nipp.hr/hr/application/find#uuid=faca41a5-1f9f-4bdb-8702-931ca52244f0

Napomena: