Biogeografske regije - WFS
Prijava
Korisnik: Public

Biogeografske regije - WFS


PDFPrintSubjekti

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view.php?id=327

Jedinstvena oznaka izvora:

0328

Naziv izvora prostornih podataka:

Biogeografske regije - WFS

Sažetak izvora:

Sloj biogeografske regije Republike Hrvatske predstavlja izvadak iz europske karte biogeografskih regija, korištene za uspostavu Direktive o staništima (92/43/EEC) te Smaragdne mreže (Emerald Network). Europska karta biogeografskih regija obuhvaća zemlje članice Europske unije te zemlje unutar Smaragdne mreže (zemlje potpisnice Bernske konvencije), a sloj je moguće preuzeti na stranicama Europske agencije za okoliš: https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/biogeographical-regions-europe-3.

Izvadak karte za područje Republike Hrvatske obuhvaća tri biogeografske regije, a to su alpinska, mediteranska i kontinentalna.

Vrsta izvora:

usluga

Format podataka:

WFS

Adresa izvora:

http://www.bioportal.hr/ , http://services.bioportal.hr/wfs

Naziv subjekta NIPP-a:

0044 - Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 17 Biogeografske regije

Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Dostupno na zahtjev.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

19-06-2018

Upareni izvor:

0326 Biogeografske regije

Metapodaci:

http://geoportal.nipp.hr/hr/application/find#uuid=83911ace-d51c-4505-8b5a-8c56456590b7

Napomena: