Katastar speleoloških objekata Republike Hrvatske
Prijava
Korisnik: Public

Katastar speleoloških objekata Republike Hrvatske


PDFPrintSubjekti

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view.php?id=334

Jedinstvena oznaka izvora:

0335

Naziv izvora prostornih podataka:

Katastar speleoloških objekata Republike Hrvatske

Sažetak izvora:

Skup prostornih podataka vezanih uz speleološke objekte RH, prikupljenih i obrađenih od strane speleoloških udruga i ustanova sa speleološkom djelatnošću koje djeluju na području Republike Hrvatske, implementiranog od strane Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, a financiranog od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Ministarstva zaštite okoliša i energetike te Hrvatske agencije za okoliš i prirodu. Svi navedeni podaci pohranjeni su na pregledniku Katastra speleoloških objekata RH a dostupnog učesnicima i korisnicima Katastra na poveznici http://natura2000.dzzp.hr/speleo/. Javnosti su podatci iz Katastra speleoloških objekata dostupni smanjenog sadržajnog opsega i prostorne preciznosti u okviru Bioportala.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

SHP, GDB

Adresa izvora:

http://www.bioportal.hr/gis , http://services.bioportal.hr/wms?request=GetCapabilities , http://services.bioportal.hr/wfs?request=GetCapabilities

Naziv subjekta NIPP-a:

0044 - Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

19-06-2018

Upareni izvor:

0336 Katastar speleoloških objekata Republike Hrvatske - WMS

0337 Katastar speleoloških objekata Republike Hrvatske - WFS

Metapodaci:

http://geoportal.nipp.hr/hr/application/find#uuid=197bcba9-a8c9-409a-b028-9594bd8b58e5

Napomena: