Kvaliteta zraka u Republici Hrvatskoj
Prijava
Korisnik: Public

Kvaliteta zraka u Republici Hrvatskoj


PDFPrintSubjekti

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view.php?id=34

Jedinstvena oznaka izvora:

0034

Naziv izvora prostornih podataka:

Kvaliteta zraka u Republici Hrvatskoj

Sažetak izvora:

Baza podataka o kvaliteti zraka u Republici Hrvatskoj sadrži: mjerne podatke o koncentracijama onečišćujućih tvari u zraku koji su dobiveni kontinuiranim mjerenjem sa automatskih mjernih postaja državne i lokalne mreže, podatke o mreži za praćenje kakvoće zraka (naziv, kratica, tip mreže, tijelo odgovorno za upravljanje), podatke o postaji (naziv, lokacija, ime stručne institucije odgovorno za postaju, tijelo kojemu se podaci dostavljaju, ciljevi mjerenja, geografske koordinate, onečišćujuće tvari koje se mjere, meteorološki parametri, tip područja, tip postaje u odnosu na izvor emisija, mjerna oprema, značajke uzorkovanja i dr.), kao i godišnja izvješća o kvaliteti zraka. Baza također na upit, omogućava pregledavanje prekoračenja praga upozorenja i praga obavješčivanja pojedinih onečišćujućih tvari u željenom vremenskom periodu.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

alfanumerička baza

Adresa izvora:

http://kvalitetazraka.azo.hr/iszo/iskzl/

Naziv subjekta NIPP-a:

0040 - Hrvatska agencija za okoliš i prirodu

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 5 Ljudsko zdravlje i sigurnost
III 7 Sustavi za nadzor okoliša

Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema

Datum uključivanja izvora u NIPP:

18-05-2013

Upareni izvor:


Metapodaci:

http://geoportal.nipp.hr/hr/application/find#uuid=b8223fd0-511b-4c27-9399-d94ee990d60c

Napomena: