Kvaliteta zraka u Republici Hrvatskoj
Prijava
Korisnik: Public

Kvaliteta zraka u Republici Hrvatskoj


PDFPrintSubjekti

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view.php?id=34

Jedinstvena oznaka izvora:

0034

Naziv izvora prostornih podataka:

Kvaliteta zraka u Republici Hrvatskoj

Sažetak izvora:

Vlasnici/korisnici mjernih postaja, koji imaju uspostavljeno automatsko mjerenje imisija, dužni su osigurati kontinuirani prijenos podataka računalnom mrežom u Agenciju. Vlasnici/korisnici mjernih postaja koji nemaju uspostavljeno automatsko mjerenje dostavljaju Agenciji godišnja izvješća o kakvoći zraka. Baza se u skladu s tim kontinuirano ažurira.

Unutar baze nalaze se dvije logičke cjeline podataka: 1) mjerni podaci, tj. pojedinačne satne "sirove" i validirane mjerne vrijednosti dobivene automatskim kontinuiranim mjerenjem kvalitete zraka, "meta" podaci o mrežama za praćenje kvalitete zraka (naziv, kratica, tip mreže, tijelo odgovorno za upravljanje te obavijest o vremenu), podaci o postajama (naziv, lokacija, ime stručne institucije odgovorno za postaju, tijelo kojemu se podaci dostavljaju, ciljevi mjerenja, geografske koordinate, onečišćujuće tvari koje se mjere, meteorološki parametri, tip područja, tip postaje u odnosu na izvor emisija, mjerna oprema, značajke uzorkovanja i dr.); 2) izvješća: godišnja izvješća o kvaliteti zraka.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

alfanumerička baza, shp

Adresa izvora:

http://iszz.azo.hr/iskzl/, http://envi.azo.hr/?topic=2, http://servisi.azo.hr/zrak/wms?request=GetCapabilities, http://servisi.azo.hr/zrak/wfs?request=GetCapabilities, http://servisi.azo.hr/inspire/geos1/ef/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities, http://servisi.azo.hr/inspire/geos1/hh/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

Naziv subjekta NIPP-a:

0044 - Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:
Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema

Datum uključivanja izvora u NIPP:

18-05-2013

Upareni izvor:

0274 Kvaliteta zraka u Republici Hrvatskoj - WMS

0275 Kvaliteta zraka u Republici Hrvatskoj - WFS

0276 Kvaliteta zraka u Republici Hrvatskoj - WFS - INSPIRE harmoniziran - EnvironmentalMonitoringFacility

Metapodaci:

http://geoportal.nipp.hr/hr/application/find#uuid=746c0a4f-026e-40cc-b3ea-a35487bf8f15

Napomena: