Kartiranje i procjena ekosustava i njihovih usluga - WMS
Prijava
Korisnik: Public

Kartiranje i procjena ekosustava i njihovih usluga - WMS


PDFPrintSubjekti

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view.php?id=341

Jedinstvena oznaka izvora:

0342

Naziv izvora prostornih podataka:

Kartiranje i procjena ekosustava i njihovih usluga - WMS

Sažetak izvora:

Baza sadrži podatke o prostornoj zastupljenosti tipova ekosustava prema EUNIS klasifikaciji staništa. Karta ekosustava temelji se na bazi zemljišnog pokrova CLC za RH 2012 http://www.azo.hr/CORINELandCover . Sukladno metodologiji koju preporuča Europska komisija http://biodiversity.europa.eu/maes , pojedinim CLC klasama pridružene su odgovarajuće klase ekosustava prema EUNIS klasifikaciji staništa (EUNIS habitats classification http://eunis.eea.europa.eu/habitats-code-browser.jsp ).

Vrsta izvora:

usluga

Format podataka:

WMS

Adresa izvora:

http://servisi.azo.hr/priroda/wms?request=GetCapabilities

Naziv subjekta NIPP-a:

0044 - Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

19-06-2018

Upareni izvor:

0341 Kartiranje i procjena ekosustava i njihovih usluga

Metapodaci:

http://geoportal.nipp.hr/hr/application/find#uuid=a74b4b87-032b-401e-b62a-64a77f229202

Napomena: