Očevidnik uporabnih dozvola i rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša
Prijava
Korisnik: Public

Očevidnik uporabnih dozvola i rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša


PDFPrintSubjekti

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view.php?id=349

Jedinstvena oznaka izvora:

0350

Naziv izvora prostornih podataka:

Očevidnik uporabnih dozvola i rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša

Sažetak izvora:

Popis tvrtki za koje su dostavljeni podaci o izdanoj uporabnoj dozvoli kojom su utvrđeni objedinjeni uvjeti zaštite okoliša za postrojenja odnosno rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša te popis izadnih akata za pojedino postrojenje. Baza će sadržavati i same izdane akte.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

alfanumerička baza

Adresa izvora:

http://boudr.azo.hr/ , http://envi.azo.hr/?topic=9 ,http://servisi.azo.hr/industrija/wms?request=GetCapabilities , http://servisi.azo.hr/industrija/wfs?request=GetCapabilities

Naziv subjekta NIPP-a:

0044 - Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

nema ograničenja

Datum uključivanja izvora u NIPP:

20-06-2018

Upareni izvor:

0351 Očevidnik uporabnih dozvola i rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša - WMS

0352 Očevidnik uporabnih dozvola i rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša - WFS

Metapodaci:

http://geoportal.nipp.hr/hr/application/find#uuid=aaccfe53-921a-434e-9d9f-6e9169644e3a

Napomena: