Očevidnik uporabnih dozvola i rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša - WFS
Prijava
Korisnik: Public

Očevidnik uporabnih dozvola i rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša - WFS


PDFPrintSubjekti

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view.php?id=351

Jedinstvena oznaka izvora:

0352

Naziv izvora prostornih podataka:

Očevidnik uporabnih dozvola i rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša - WFS

Sažetak izvora:

Popis tvrtki za koje su dostavljeni podaci o izdanoj uporabnoj dozvoli kojom su utvrđeni objedinjeni uvjeti zaštite okoliša za postrojenja odnosno rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša te popis izadnih akata za pojedino postrojenje. Baza će sadržavati i same izdane akte.

Vrsta izvora:

usluga

Format podataka:

WFS

Adresa izvora:

http://servisi.azo.hr/industrija/wfs?request=GetCapabilities

Naziv subjekta NIPP-a:

0044 - Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

20-06-2018

Upareni izvor:

0350 Očevidnik uporabnih dozvola i rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša

Metapodaci:

http://geoportal.nipp.hr/hr/application/find#uuid=97cc7ae5-a69a-42b5-a9f6-eb5fc6ada1dc

Napomena: