Opažanja literatura/muzeji NIP
Prijava
Korisnik: Public

Opažanja literatura/muzeji NIP


PDFPrintSubjekti

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view.php?id=360

Jedinstvena oznaka izvora:

0361

Naziv izvora prostornih podataka:

Opažanja literatura/muzeji NIP

Sažetak izvora:

Rasprostranjenost vrsta u RH je skup prostornih i atributnih podataka o opažanjima vrsta na području Republike Hrvatske prikupljenih i analiziranih kroz različite projekte i istraživanja, većim dijelom organizirane od strane HAOP-a te ostalih institucija u sektoru zaštite prirode (MZOE i javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima na državnoj, županijskoj i lokalnoj razini).

Ovaj skup slojeva prikazuje rezultate prikupljanja, analize i georeferenciranja opažanja vrsta preuzetih iz literaturnih i muzejskih izvora, provedene kroz „Projekt integracije u EU Natura2000“, raspodijeljenih po obrađivanim skupinama.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

shp

Adresa izvora:

http://www.bioportal.hr/gis/

Naziv subjekta NIPP-a:

0044 - Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Slojevi su trenutno dostupni registriranim korisnicima na Internom portalu ISZP-a

Datum uključivanja izvora u NIPP:

20-06-2018

Upareni izvor:


Metapodaci:

http://geoportal.nipp.hr/hr/application/find#uuid=1aff2525-a812-44d0-a7b0-a0472f08849f

Napomena: