Promjene pokrova i namjene korištenja zemljišta CORINE Land Cover - WFS - INSPIRE harmoniziran
Prijava
Korisnik: Public

Promjene pokrova i namjene korištenja zemljišta CORINE Land Cover - WFS - INSPIRE harmoniziran


PDFPrintSubjekti

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view.php?id=382

Jedinstvena oznaka izvora:

0383

Naziv izvora prostornih podataka:

Promjene pokrova i namjene korištenja zemljišta CORINE Land Cover - WFS - INSPIRE harmoniziran

Sažetak izvora:

CLC Hrvatska predstavlja digitalnu bazu podataka o stanju i promjenama zemljišnog pokrova Republike Hrvatske za razdoblje 1980. – 2012. prema CORINE nomenklaturi te je na taj način osigurana konzistentnost i homogenizacija s podacima cijele Europske unije. Servis sadrži servis CLC promjene u pokrovu zemljišta između 2006. i 2012. godine; 2000. i 2006. godine; 1990 i 2000 godine; 1980 i 1990 godine.

Servisi su harmonizirani prema INSPIRE provedbenim pravilima.

Podaci pripadaju u NIPP temu Pokrov zemljišta definiranu dokumentom Data Specification on Land cover – Draft Technical Guidelines.

Za implementaciju je korišten model podataka definiran shemom:

http://inspire.ec.europa.eu/schemas/lcv/4.0/LandCoverVector.xsd

Vrsta izvora:

usluga

Format podataka:

WFS

Adresa izvora:

http://servisi.azo.hr/inspire/geos2/lcv/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

Naziv subjekta NIPP-a:

0044 - Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Dostupni na zahtjev.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

12-12-2018

Upareni izvor:

0035 Pokrov i namjena korištenja zemljišta CORINE Land Cover

Metapodaci:

http://geoportal.nipp.hr/hr/application/find#uuid=eabf54e7-ef7d-448a-b7da-16a33619d04f

Napomena: