Očevidnik prijavljenih velikih nesreća
Prijava
Korisnik: Public

Očevidnik prijavljenih velikih nesreća


PDFPrintSubjekti

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view.php?id=39

Jedinstvena oznaka izvora:

0039

Naziv izvora prostornih podataka:

Očevidnik prijavljenih velikih nesreća

Sažetak izvora:

U bazi se nalaze podaci o postrojenjima u Republici Hrvatskoj kod kojih je došlo do izbijanja velike nesreće (akcidenta). Navedeni su podaci o postrojenju te svi prijavljeni podaci o samoj velikoj nesreći ili akcidentu (vrijeme i datum nastanka, vrijeme i datum završetka, uzrok nastanka, način i vrijeme dojave, opis samo velike nesreće, posljedice, mjere, itd).

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

alfanumerička baza

Adresa izvora:

http://rizicna.azo.hr/iszo/rpot/opvn.jsf

Naziv subjekta NIPP-a:

0040 - Hrvatska agencija za okoliš i prirodu

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 5 Ljudsko zdravlje i sigurnost

Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Dostupni na zahtjev

Datum uključivanja izvora u NIPP:

18-05-2013

Upareni izvor:

0113 Očevidnik prijavljenih velikih nesreća - WMS

0114 Očevidnik prijavljenih velikih nesreća - WFS

Metapodaci:

http://geoportal.nipp.hr/hr/application/find#uuid=8671e4ab-c7c3-46c3-85cf-798762577d9a

Napomena: