Kakvoća mora za kupanje – GIS preglednik
Prijava
Korisnik: Public

Kakvoća mora za kupanje – GIS preglednik


PDFPrintSubjekti

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view.php?id=42

Jedinstvena oznaka izvora:

0042

Naziv izvora prostornih podataka:

Kakvoća mora za kupanje – GIS preglednik

Sažetak izvora:

Baza podataka o kakvoći mora na morskim plažama daje pregled godišnjih ocjena kakvoće mora za kupanje na morskim plažama.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

alfanumerička baza

Adresa izvora:

http://plaze.azo.hr

Naziv subjekta NIPP-a:

0040 - Hrvatska agencija za okoliš i prirodu

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema

Datum uključivanja izvora u NIPP:

18-05-2013

Upareni izvor:


Metapodaci:

http://geoportal.nipp.hr/hr/application/find#uuid=dce86aa4-1ab3-4ac6-b1b4-9d341a0e0160

Napomena: