Centralni sustav upravljanja informacijama o odlagalištima - WMS - INSPIRE harmoniziran
Prijava
Korisnik: Public

Centralni sustav upravljanja informacijama o odlagalištima - WMS - INSPIRE harmoniziran


PDFPrintSubjekti

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view.php?id=489

Jedinstvena oznaka izvora:

0486

Naziv izvora prostornih podataka:

Centralni sustav upravljanja informacijama o odlagalištima - WMS - INSPIRE harmoniziran

Sažetak izvora:

Statistika i pregled odlagališta otpada

Podaci o odlagalištima pripadaju u NIPP temu Industrijski i proizvodni pogoni Data Specification on Production and Industrial Facilities – Technical Guidelines.

Za implementaciju je korišten model podataka definiran shemom:

http://inspire.ec.europa.eu/schemas/pf/4.0/ProductionAndIndustrialFacilities.xsd

Vrsta izvora:

usluga

Format podataka:

WMS

Adresa izvora:

http://servisi.azo.hr/inspire/geos2/pf/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

Naziv subjekta NIPP-a:

0044 - Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 8 Proizvodna i industrijska postrojenja

Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Dostupni na zahtjev.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

15-04-2020

Upareni izvor:

0294 Centralni sustav upravljanja informacijama o odlagalištima

Metapodaci:

http://geoportal.nipp.hr/hr/application/find#uuid=daf8a376-4fa7-448a-a60b-cb5e68744be7

Napomena: