WMS - prostorni planovi - Brodsko-posavska županija
Prijava
Korisnik: Public

WMS - prostorni planovi - Brodsko-posavska županija


PDFPrintSubjekti

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view.php?id=491

Jedinstvena oznaka izvora:

0488

Naziv izvora prostornih podataka:

WMS - prostorni planovi - Brodsko-posavska županija

Sažetak izvora:

Mrežna usluga za prikaz rasterskih karata prostornih planova županijske i lokalne razine za područje Brodsko-posavske županije (prostorni plan županije, prostorni planovi uređenja gradova i općina, GUP Slavonski Brod, GUP Nova Gradiška). Karte dostupne putem WMS-a iz materijala koji dostavljaju JLS i/ili stručni izrađivači za objavu priređuje Zavod za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije, koji je i pružatelj mrežne usluge.

Vrsta izvora:

usluga

Format podataka:

WMS

Adresa izvora:

http://wms.bpzzpu.hr:8008/mapguide/mapagent/mapagent.fcgi/?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities

Naziv subjekta NIPP-a:

0228 - Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Brodsko-posavska županija

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

23-06-2020

Upareni izvor:

0012 Prostorni planovi

Metapodaci:

http://geoportal.nipp.hr/hr/application/find#uuid=2d1b674d-28c9-4654-8ab9-a7bbaec46d5e

Napomena:

Sukladno novom ustrojstvu tijela državne uprave prema Zakonu o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave (NN 85/20) Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine preuzima poslove Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja.